RDCRE_hero_1920x630

Zkoumáme technologie pro obnovitelné zdroje energie

Zaměřujeme se na technologie obnovitelných zdrojů energie založené na palivových článcích, vodíkových generátorech, alternativních palivech, bateriových systémech typu kov-vzduch, vanad a redox-vodík. Usilujeme o zajištění přístupu k cenově dostupným a spolehlivým technologiím obnovitelné energie. Stavíme na základním a aplikovaném výzkumu aktivních komponent a kompletního systému určeného pro přeměnu a skladování energie.


SPOLEČNÉ ČESKO ISRAELSKÉ PRACOVNIŠTĚ PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

Jsme centrum pro obnovitelnou energii (RE EN) zaměřené na inovace, výzkum, vývoj a aplikaci technologií obnovitelné energie.  Náš tým profesionálních odborníků vede prof. Alex Schechter a sídlí v prostorách NTC v Plzni. 

ČÍM SE ZABÝVÁME?

 • Vývojem nových, nákladově efektivních a praktických řešení pro ekologické zdroje energie
 • Provádíme návrhy a vývoj řešeních obnovitelné energie pro průmyslové aplikace
 • Provádíme analýzy a testování komponent palivových článků
 • Poskytujeme poradenské služby

NABÍDKA CENTRA PRO OBNOVITELNOU ENERGII

 • Vývoj komponent palivových článků - bipolární desky, nová třída katalyzátorových materiálů a nosičů, vrstvy difúze plynů, polymerní membrány (ionomery) pro různé typy palivových článků (např. H2-vzduch, dimethylether-vzduch)
 • Diagnostika a testování palivových článků - zrychlené zátěžové testy, výkonnostní testy, studie degradace, testování komponent a analýza in-situ
 • Modelování a experimentální validace vody, přenosu tepla v sestavě jednoho a více palivových článků
 • Vývoj CO tolerantního katalyzátoru pro anody palivových článků s membránou pro výměnu protonů
 • Analýza elektrických vlastností, absorpce vody, povrchové vlastnosti - impedanční spektra, sorpční izoterma, specifický povrch (BET)
 • Pokročilá analýza materiálů - mikroskopie, spektroskopie, termická analýza
 • Návrh a vývoj softwaru pro řízení provozu palivových článků

Výzkumný tým

Anonymous

prof. Alex Schechter

Vedoucí týmu


Anonymous

Dr. Palaniappan Subramanian


Anonymous

prof. Dr. Ján Minár

+420 377 634 771

Anonymous

Ing. Tomáš Kovářík, Ph.D.

+420 377 634 808

Anonymous

Ing. Jan Sedláček, Ph.D.

+420 377 634 707