RDCRE_hero_1920x630

Zkoumáme technologie pro obnovitelné zdroje energie

Zaměřujeme se na technologie obnovitelných zdrojů energie založené na palivových článcích, vodíkových generátorech, alternativních palivech, bateriových systémech typu kov-vzduch, vanad a redox-vodík. Usilujeme o zajištění přístupu k cenově dostupným a spolehlivým technologiím obnovitelné energie. Stavíme na základním a aplikovaném výzkumu aktivních komponent a kompletního systému určeného pro přeměnu a skladování energie.


SPOLEČNÉ ČESKO ISRAELSKÉ PRACOVNIŠTĚ PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

Jsme centrum pro obnovitelnou energii (RE EN) zaměřené na inovace, výzkum, vývoj a aplikaci technologií obnovitelné energie.  Náš tým profesionálních odborníků vede prof. Alex Schechter a sídlí v prostorách NTC v Plzni. 

ČÍM SE ZABÝVÁME?

 • Vývojem nových, nákladově efektivních a praktických řešení pro ekologické zdroje energie
 • Provádíme návrhy a vývoj řešeních obnovitelné energie pro průmyslové aplikace
 • Provádíme analýzy a testování komponent palivových článků
 • Poskytujeme poradenské služby

NABÍDKA CENTRA PRO OBNOVITELNOU ENERGII

 • Vývoj komponent palivových článků - bipolární desky, nová třída katalyzátorových materiálů a nosičů, vrstvy difúze plynů, polymerní membrány (ionomery) pro různé typy palivových článků (např. H2-vzduch, dimethylether-vzduch)
 • Diagnostika a testování palivových článků - zrychlené zátěžové testy, výkonnostní testy, studie degradace, testování komponent a analýza in-situ
 • Modelování a experimentální validace vody, přenosu tepla v sestavě jednoho a více palivových článků
 • Vývoj CO tolerantního katalyzátoru pro anody palivových článků s membránou pro výměnu protonů
 • Analýza elektrických vlastností, absorpce vody, povrchové vlastnosti - impedanční spektra, sorpční izoterma, specifický povrch (BET)
 • Pokročilá analýza materiálů - mikroskopie, spektroskopie, termická analýza
 • Návrh a vývoj softwaru pro řízení provozu palivových článků

Aktuální vybrané projekty RE EN

Pokročilá architektura grafenových elektrod pro protonové výměnné membránové palivové články - TA ČR DELTA - projekt č. TM05000013

Cílem projektu je vývoj lehkého palivového článku PEM, který dokáže účinně vyrábět energii při nízké teplotě. 

Výzkumný tým

Anonymous

prof. Alex Schechter

Vedoucí týmu

Anonymous

Dr. Palaniappan Subramanian

Anonymous

prof. Dr. Ján Minár

+420 377 634 771