CPB.main_banner

Zabýváme se vývojem a charakterizací biomateriálů

Jako např. bioaktivní sklem, porézní sklo-keramikou, biokompatibilními nanočásticemi a povrchy, responzivními hydrogely a nanokompozitními polymery. V oblasti zelených technologií se soustředíme na vývoj a testování palivových článků a studium elektrochemických procesů.

CHEMICKÉ PROCESY A BIOMATERIÁLY (CPB)

VÝZKUMNÁ TÉMATA

Biomateriály

 • Termo-chemická funkcionalizace povrchů
 • Bioaktivní nanočástice a nanovrstvy
 • Porézní biokompatibilní skla a sklo-keramika
 • Responzivní hydrogely pro biomedicínské aplikace
 • Super-absorpční hydrogely a polymerní nanokompozity

Palivové články

 • Vývoj a charakterizace prototypu stacionární jednotky svazku palivových článků
 • Studium elektrochemických procesů
 • Popis termodynamických stavů
 • Měření degradace katalytických a difúzních vrstev

VYBAVENÍ

 • Laboratoř termických analýz: TGA, DMA, TMA, DSC, DTA
 • Laboratoř laserové chemie: Nd-YAG laser, žíhací pece, lis na vzorky, vysokoteplotní pec.
 • Chemická laboratoř: mechanické ultra-dispergační jednotky, vibrační stůl, ultra-sonifikátor, sterilizátor, přesné laboratorní váhy, sušárna, přesná metalografická pila.
 • Laboratoř palivových článků: Testovací stand Greenlight G20 pro regulaci průtoku, tlaku, vlhkosti a dalších testovacích parametrů palivového článku.
 • Reometr: ARES-G2
 • DMA s vlhkostní celou
 • Analyzátor velikosti a distribuce částic: SLS, DLS
 • Chemický analyzátor: WDXRF
 • Nízko-úhlový RTG rozptyl: SAXS/WAXS
 • Universální trhací stroj
 • Inverzní chromatografie SEA
 • Sorpce vodních par DVS

Přístroje

 • Reometr: ARES-G2
 • DMA s vlhkostní celou
 • Analyzátor velikosti a distribuce částic: SLS, DLS
 • Chemický analyzátor: WDXRF
 • Nízko-úhlový RTG rozptyl: SAXS/WAXS
 • Universální trhací stroj
 • Inverzní chromatografie SEA
 • Sorpce vodních par DVS

CPB_videokezhlednuti.

 

 

 

Nabídka oddělení chemických procesů a biomateriálů

 • Popis termických a termomechanických vlastností materiálů.
 • Popis visko-elastických vlastností materiálů.
 • Stanovení chemických vlastností pevných, sypkých i kapalných vzorků.
 • Charakterizace povrchových a sorpčních vlastností pevných i práškových materiálů

Využití:

medicína (hydrogely, anorganické porézní nosiče, nano-biomateriály), environmentální technolotie (palivové články, membrány, filtrace, eko-nanokatalyzátory), stavebnictví (mechanické a termické vlastnosti anorganických pojiv)

Reference

Aktuální, vybrané projekty - CPB

„MATEGRA - Pokročilé porézní biomateriály funkcionalizované kmenovými buňkami pro zlepšení osseointegrace implantátů“.

Projekt je zaměřen na vývoj, optimalizaci a testování nových typů biokompatibilních povrchů u titanových implantátů pro zlepšení osseointegrace a adheze kostní tkáně. Cílem je rovněž propojení výzkumných institucí, odborných skupin a transfer znalostí v problematice vývoje a testování nových porézních biomateriálů.

Výzkumný tým

Anonymous

Ing. Tomáš Kovářík, Ph.D.

Vedoucí výzkumného týmu

+420 377 634 808

Anonymous

Ing. Jaroslav Kadlec

Zástupce vedoucího

+420 377 634 738

Anonymous

Ing. Blanka Brabencová, Ph.D.

Administrátorka oddělení

+420 377 634 736