MST_main_banner

Zajišťujeme analýzy jevů v technických systémech

Jak teoretické i experimentální, které zahrnují proudění tekutin, sdílení tepla, dynamické jevy a extrémní zatěžování.

MODELOVÁNÍ A SIMULACE TECHNICKÝCH SYSTÉMŮ (MST)

VÝZKUMNÁ TÉMATA

  • CFD (Computational Fluid Dynamics) analýzy proudění tekutin – široké spektrum řešených úloh od jednoduchých proudění po komplexní úlohy se sdílením tepla, vícefázovým prouděním, fázovými změnami, s interakcí proudící tekutiny s dalšími fyzikálními poli nebo tělesy nebo zahrnutím dalších procesů (například chemické reakce)
  • Experimentální analýzy v oblasti proudění tekutin – měření tlaků, teplot a rychlostí pro vybrané typové úlohy s využitím vlastního experimentálního vybavení
  • Strukturální analýzy technických systémů při dynamických jevech a extrémním zatěžování – především nestacionární napjatost ve strojních systémech, problémy s nelineární odezvou materiálů a kontaktní mechaniku

VYBAVENÍ

  • Komerční výpočetní programy (ANSYS, NUMECA FINE/Turbo, COSMOS, LabView, Matlab) rozšířené o vlastní modely a funkce
  • Vlastní a Open Source programové prostředky
  • Vlastní výkonný výpočetní cluster s komerčními licencemi výpočetních programů
  • Experimentální laboratoř – zahrnuje několik zkušebních zařízení. Hlavním zařízením je kalorimetrický tunel orientovaný na měření charakteristik tepelných výměníků, jehož dílčí části jsou využívány i samostatně k dalším typům měření

MST_videokezhlednuti

Nabídka oddělení Modelování a simulace technických systémů

Výpočetní CFD a strukturální analýzy pro široké spektrum problémů průmyslové praxe i výzkumu

Experimentální měření vybraných stacionárních i přechodných jevů

Využití:

automobilový průmysl (převodovky, brzdy, tepelné výměníky), energetika (úprava spalin, převodovky, ložiska, energetické zdroje, turbíny), průmyslová výroba (technologické procesy)

Reference

Pro ŠKODA AUTO nebo např. ČEZ jsme prováděli výpočetní analýzy, pro ZVVZ analýzy experimentální. Pro firmu ŠKODA JS a.s. a Wikov Gear, s.r.o. jsme zajišťovali také výpočetní analýzy a pracujeme na společných projektech.

Výzkumný tým

Anonymous

Ing. Jan Sedláček, Ph.D.

Vedoucí týmu

+420 377 634 707

Anonymous

Ing. Jindřich Kňourek, Ph.D.

Zástupce vedoucího

+420 37763 4713