IEP_main_banner

Zabýváme se vývojem inovativních typů redoxních průtokových baterií

Baterií umožňujících bezpečné, účinné a dlouhodobé uchování velkých objemů elektrické energie. Další oblastí výzkumu je nedestruktivní defektoskopická analýza materiálů pomocí rentgenové mikro-tomografie.

INŽENÝRSTVÍ ELEKTROCHEMICKÝCH PROCESŮ

VÝZKUMNÁ TÉMATA

  • Redoxní průtočné baterie a další elektrochemické systémy
  • Nedestruktivní analýza vnitřní morfologie heterogenních materiálů a defektoskopická analýza pomocí počítačové mikrotomografie

VYBAVENÍ

  • Testovací standy komponent elektrochemických systémů s kontrolovaným prostředím
  • Rentgenový počítačový mikrotomograf Xradia 400
  • Ramanův mikroskop
  • Ultramikrotom Leica

IEP_videokezhlednuti

Nabídka oddělení Inženýrství elektrochemických procesů

  • Výzkum a vývoj komponent elektrochemických systémů
  • Vývoj a výroba komponent elektrochemických systémů
  • Nedestruktivní defektoskopická analýza materiálů (plasty, kompozity, keramika, neželezné kovy)
  • Morfologická analýza heterogenních materiálů

Příklady našich služeb:

nedestruktivní analýza vnitřní struktury materiálů, vyhledávání vnitřních defektů materiálů např. po únavových zkoušká a odhalování slabých míst, porovnávání výrobků s předlohou při inovacích


Využití:

průmysl (defektoskopie, inovace produktů), energetika (bezpečné uchovávání energie), ekologie (recyklovatelnost, obnovitelné zdroje)

Reference

   V rámci smluvního výzkumu jsme pro naše partnery prováděli především defektoskopické, morfologické a spektrální analýzy.                   

Aktuální projekty - Inženýrství elektrochemických procesů

HIGREEW: Dostupné vysoce výkonné zelené redoxní baterie - European Commission, 01. 11. 2019 - 28 .02. 2023

Cílem projektu je vyvinou pokročilou redoxní baterii založenou na nových, ve vodě rozpustných, levných organických elektrolytech, kompatibilních s optimalizovanou membránou.

Vývoj pokročilých průtočných elektrochemických úložišť energie - TAČR, 01. 08. 2019 - 31.12. 2023

Cílem projektu je vývoj pokročilých úložišť energie využívající vysokokapacitních katod na bázi kyslíkové elektrody. Studovány budou dvě skupiny systémů: Kov-vzduch a organika-vzduch a výzkum  tzv. vysoko-výkonových svazků průtočných baterií.

 

 

Výzkumný tým

Anonymous

Ing. Miloš Svoboda, Ph.D.

Vedoucí týmu

+420 377 634 744

Anonymous

Olga Bursová

Administrátorka oddělení

+420 377 634 743