vyzkum-herobanner

Provádíme základní i aplikovaný výzkum

Zaměřujeme se na zelené technologie a pokročilé materiály. Přinášíme unikátní řešení s vysokou přidanou hodnotou a dalším rozvojovým přesahem. Splupracujeme flexibilně, reagujeme na potřeby našich partnerů i celé společnosti.

VÝZKUMNÁ TÉMATA