vzdelavani_herobanner

Obohacujeme vaše odborné znalosti

Jsme zapojeni do vzdělávacích aktivit v rámci spolupráce s ostatními, fakultami Západočeské univerzity. Každoročně  přijímáme zahraniční studenty v rámci jejich stáží.
Popularizujeme vědu a podněcujeme zájem o technické obory.
Poskytujeme školení související s našimi výzkumnými tématy.