Doktorské studium

Prohlubte si svoji specializaci a věnujte se pod vedením odborného školitele výzkumu a projektům, které vás zajímají nejvíce a nastartují vaši kariéru. Výsledky vaší práce zakončíte disertační prací, po jejíž obhajobě získáte titul Ph.D.

Doktorské studium na ZČU nabízí řadu výhod jako je propojení výuky s praxí, individuální studijní plán a vlastní univerzitní výzkumná centra, která nabízí ideální podmínky pro samostatnou vědeckou, výzkumnou a tvůrčí činnost.

Jedním z těchto center je právě náš výzkumný ústav NTC a ač nemáme vlastní studenty, vyučujeme je ve spolupráci s ostatními fakultami. Každoročně také přijímáme studenty ze zahraničnív rámci jejich stáží.

Jsme nejdéle působícím výzkumným centrem na Západočeské univerzitě a výzkum a vědu provádíme na mezinárodní úrovni. Můžeme se pochlubit špičkovým technickým vybavením našich laboratoří, které mají možnost studenti využít pro řešení disertačních prací.

Zapojte se jako doktorand do některého z výzkumných projektů a podílejte se na objevech a inovacích, jejichž fungování ověříte přímo v praxi!

Studijní témata spojená s naším výzkumem

Anonymous

prof. Ing. Milan Honner, Ph.D.

Fyzikální vědy

+420 377 634 720

Anonymous

Ing. Tomáš Kováří, Ph.D.

Chemické vědy

+420 377 634 808

Anonymous

prof. Dr. Ing. Juraj Kosek

Chemické vědy

Anonymous

prof. RNDr. Josef Voldřich, CSc.

Strojírenství

+420 377 634 734

Anonymous

doc. Ing. Luděk Hynčík, Ph.D.

Strojírenství

+420 377 634 709

Anonymous

prof. Dr. Ján Minár

Materiálové inženýrství

+420 377 634 771