O-nas herobanner.ok

Jsme spolehlivý partner pro váš výzkum

Jsme nezávislý vysokoškolský ústav ZČU.
Spolupracujeme s českými i zahraničními společnostmi, jsme partnerem výzkumných institucí a profesních organizací.
Účastníme se celosvětových grantových projektů.
rok založení

2000

špičkově vybavených laboratoří

25

mezinárodních zaměstnanců

139

funkčních vzorků, autorizovaného softwaru, ověřených technologií, prototypů, poloprovozů, užitných a průmyslových vzorů, patentů

385