ŘEDITEL NTC

Mgr. Petr Kavalíř, Ph.D., MBA
                                     
RADA CENTRA - Poradní orgán ředitele NTC

prof. Dr. Ján Minár - zástupce ředitele pro výzkum a vývoj a vedoucí týmu Výzkum pokročilých materiálů
prof. Ing. M. Honner, Ph.D. - zástupce ředitele pro transfer a vedoucí týmu Infračervené technologie
Mgr. Dita Sládková - zástupkyně ředitele pro vnější vztahy
Ing. David Lávička, Ph.D. - zástupce ředitele pro projektovou činnost
doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček - zástupce ředitele pro rozvoj
doc. Ing. Luděk Hynčík, Ph.D. - zástupce ředitele pro mezinárodní spolupráci
Ing. Michal Mrázek - tajemník (CFO)
Ing. Miloš Svoboda, Ph.D. - vedoucí týmu Inženýrství elektrochemických procesů
Ing. Tomáš Kovářík, Ph.D. - vedoucí týmu Chemické procesy a biomateriály
Ing. Jan Sedláček, Ph.D. - vedoucí týmu Modelování a simulace v technických systémech
Ing. Jan Vychytil, Ph.D. - vedoucí týmu Biomechanické modely lidského těla
Mgr. Petr Baierl - koordinátor spolupráce s veřejnoprávními institucemi
Dr. Ing. Štefan Morávka - výzkumník v týmu Modelování a simulace v technických systémech a člen Akademického senátu ZČU
prof. RNDr. Martin Pumera, Ph.D. - vedoucí týmu Chemie materiálů