NOREEN_HERO

rozšiřujeme obzory vědy o materiálech

Posouváme hranice materiálové vědy, zkoumáme základní vlastnosti aktivních a chytrých materiálů a převádíme je do aplikací, které povedou ke zlepšení života naší společnosti.

CHEMIE MATERIÁLŮ (MAC)

ČÍM SE ZABÝVÁME?

Flexibilní nositelná elektronika – „wearables“

 • Důležitá oblast budoucího technologického rozvoje
 • Nejedná se pouze o chytré hodinky, ale celou řadu nositelných zařízení, včetně biosenzorů, implantátů, biomedicínského vybavení, elektrochemických článků využívajících tělní tekutiny k napájení těchto zařízení a superkondenzátorů
 • Potenciál zlepšit kvalitu života a bezpečnost


3D tisk

 • Revoluční změna v konceptu výroby předmětů
 • Obrovský dopad na průmysl a ekonomiku
 • Využití v řadě oblastí: poskytuje praktická řešení vědeckých problémů tím, že nabízí na míru tvarovaná zařízení s vynikající kontrolou v designu a geometrii a díky všestrannosti tisknutelných materiálů


Elektrochemie nanomateriálů

 • Elektrochemie = hnací síla moderních technologií
 • V tělech baterií aut, v superkondenzátorech, v letadlech, ve velkých procesech produkujících čistá paliva, jako je vodík nebo přeměnu znečišťujících látek, jako je oxid uhličitý, a jejich přeměnu na užitečné chemikálie

Nanomedicína

 • Využití aktivních nanomateriálů jako nosičů pro přesné doručení léčiv v těle
 • Vývoj vysoce cílené terapie onemocnění

NABÍDKA ODDĚLENÍ CHEMIE MATERIÁLŮ

 • Vývoj elektrochemických nositelných senzorů a zařízení s vlastním napájením za účelem vytvoření nové generace nositelných zařízení tzv. "wearables".
 • Vývoj 3D tisku pro konstrukci katalytických systémů pro zařízení na skladování a výrobu energie i pro zařízení bioanalytické chemie. Naším cílem je plně integrované zařízení s 3D tiskem.
 • Výzkum základů elektrokatalýzy materiálů, aplikace poznatků za účelem zlepšení lidského života
 • Využití aktivních nanomateriálů jako nosičů pro transport léčiv, výzkum toxicity a metabolismu nanomateriálů, vývoj vysoce cílené terapie onemocnění

VÝZKUMNÝ TÝM

Anonymous

prof. RNDr. Martin Pumera, Ph.D.

Vedoucí týmu

+420 775 449 882

Anonymous

Sunny Nandi, MSc., Ph.D.

Výzkumný pracovník

+420 731 590 782