HR_AWARD_main_banner_HRAward_logo

lidské zdroje

Logo HR EXCELLENCE IN RESEARCH je pečetí kvality, která potvrzuje, že jsme se přihlásili k Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků. 

Náš tým je to nejcennější, co máme. V NTC proto usilujeme o neustálý rozvoj v oblasti lidských zdrojů. V souvislosti s naší snahou více se zapojit do evropského výzkumného prostoru jsme se přihlásili k Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků. V prosinci 2018 jsme získali certifikacie tzv. HR AWARD, kterou uděluje Evropská komise výzkumným institucím, které implementují strategii HRS4R (The Human Resources Strategy for Researchers) vycházející právě z principů Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků.

Tyto principy se obecně vztahují na všechny zaměstnance NTC. Aktivity související se získáním a udržením tohoto ocenění jsou podporovány v rámci celouniverzitního projektu HR Award, registrační číslo: CZ.02.2.69 / 0.0 / 0.0 / 16_028 / 0006188. Mezi další přínosy pro NTC získáním certifikace HR AWARD, kromě zavedení HR procesů, patří i bonifikace při získávání projektů a zvýhodnění při čerpání režijních nákladů v projektech.

Dokumenty z roku 2018

Dokumenty z roku 2020

Dokumenty týkající se lidských zdrojů ( z Předběžné zprávy)