TTP_main_banner

Vyvíjíme měřicí systémy využívající IR záření

Termokamerami, infradetektory a spektrometry diagnostikujeme tepelné procesy, analyzujeme opticko-tepelné vlastnosti, optimalizujeme ohřevy a nedestruktivně testujeme materiály.

INFRAČERVENÉ TECHNOLOGIE (IR)

ČÍM SE ZABÝVÁME?

Využíváme infračervené záření  a jeho  interakci s materiálem. Vytváříme nové měřicí metody a přístroje, které bezkontaktně, rychle a nedestruktivně umožňují analyzovat tepelné procesy a zkoumat materiály. Zaměřujeme se na:

 • aplikace pro bezkontaktní diagnostiku tepelných procesů v průmyslu, zdravotnictví a životním prostředí
 • aplikace pro analýzu opticko-tepelných vlastností povrchů, povlaků i objemových materiálů
 • aplikace pro optimalizaci, monitorování a řízení technologií ohřevů a ochlazování ve vědě i průmyslu 
 • aplikace pro nedestruktivní testování nebo značení materiálů a výrobků 

VYBAVENÍ

 • měřicí systémy - kamery, detektory, spektrometry ...
 • zdroje záření - lasery, lampy, zářiče ...
 • metody pro analýzu vlastností materiálů - SNEHT, EDEHT, ... mikroskopy
 • infrastruktura aplikačních laboratoří  

IR_videokezhlednuti

Nabídka oddělení Infračervených technologií

 • Výzkum nových měřících principů a metod

-rešerše současného stavu, návrh alternativ technických řešení, analýza výhod-nevýhod, laboratorní ověření ...

 • Vývoj měřících přístrojů a metodik měření

- spolupráce na projektech, ověření v provozních podmínkách, poradenství a školení

 • Komercializace hotových řešení pod značkou LabIR®

- speciální barvy pro termovizní měření, vlastní software pro termovizní analýzu a služby pokročilých termografických měřicích metod

 • Příklady našich služeb:

  vývoj měřícího systému v tepelných pecích železáren; měření pohltivosti a emisivity materiálů interiéru dopr. prostředků; měření funkčnosti povlaků skel a posuzování nových materiálů ve stavebnictví; měření emisivity vozovek, měření emisivity části strojů, výrobků, budov; vytváření inspekčních systémů výrobních linek a posuzování jejich průmyslové využitelnosti; laserové povrchové texturování, mikro vrtání, řezání, gravírování a značení; laserové čištění a odstraňování vrstev; měření opotřebení materiálů…poradenství a školení týkající se měření teploty osob pomocí termokamer
 • Využití:

  letecký, kosmický a automobilový (měření a inspekce), strojní, hutní a stavbní průmysl (měření a inspekce, optické kkomponenty, laserové technologie), energetika a zdravotnictví (fotovoltaika, měření teploty osob)

Reference

Co se týče smluvního výzkumu spolupracovali jsme s řadou firem např. s AP Racing jsme spolupracovali na měření brzdových systémů, pro firmu Bombardier jsme zajišťovali kontaktní a bezkontaktní měření teplot při technologických procesech. Pro Safran jsme měřili tepelně-fyzikální vlastnosti materiálů, pro Continental zajišťovali laserové svařování plastů s termovizní kontrolou a laserové vrtání trysek. Firmě Volkswagen jsme dodávali některé materiálové analýzy a zajišťovali měření tepelně-fyzikálních vlastností materiálů. Software pro spojování termogramů LabIR THERMOSTITCH byl dodán firmě Unipetrol…

 

 

Aktuální vybrané projekty - ir technologie

Bezpečnostní výzkum pro účinné využití termokamer v případě epidemických hrozeb a krizových situací – „BETERKA“ – Ministerstvo vnitra ČR - 1.1.2021- 31.12.2022, číslo projektu: VI04000029

Projekt je zaměřen na výzkum termodiagnostických metod s využitím termokamer jako nástrojů pro bezkontaktní a rychlé určení osob se zvýšenou teplotou a současně nástrojů pro efektivní zajištění bezpečnosti státu a jeho občanů  a zvládání krizových situací a epidemických hrozeb. Součástí projektu je proto výzkum nových a spolehlivějších  řešení pro  identifikaci osob s projevy zvýšené tělesné teploty a výzkum monitoringu epidemií.  Součástí projektu jsou i diseminační aktivity směrem k jednotlivým složkám IZS, účastníkům velení a krizového  řízení, ale i k výrobcům termokamerových systémů  a dalším.

Předaplikační výzkum infračervených technologií (LabIR-PAV) - MŠMT v programu "Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání" ve výzvě "Předaplikační výzkum pro ITI II", 1.7.2018 - 31.12.2022, číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010018

Předaplikační výzkum v oblasti fotoniky soustřeďující se na široce uplatnitelné měřicí metody založené na fyzikálních procesech v oblasti infračerveného záření. Výzkumný záměr představuje v intencích Průmyslu 4.0 potenciální inovativní řešení pro inteligentní laserové výrobní stroje a prediktivní termodiagnostickou údržbu.

Non-Contact NDI for Polymer Composite Structures - ESA/ESAC - European Space Agency – leden 2020 – červen 2021, číslo projektu: AO/1-9843/19/NL/GLC

Hlavním cílem této činnosti je vývoj/demonstrace použitelnosti bezkontaktních metod při nedestruktivní inspekci v rámci definované spolehlivosti; za účelem zjištění defektů/poškození kompozitních konstrukčních částí vyztužených vlákny, v sestavě a bez nutnosti demontáže.

Výzkumný tým

Anonymous

prof. Ing. Milan Honner, Ph.D.

Vedoucí týmu

+420 377 634 720

Anonymous

Ing. Jan Šroub, Ph.D.

Zástupce vedoucího

+420 377 634 722

Anonymous

Ing. Jaromíra Sudová Šimlová

Administrátorka

+420 377 634 833