M17.plus. 1920x630

Hodnotíme výsledky našeho výzkumu

Rada pro výzkum, vývoj a inovace České republiky provádí hodnocení výzkumných organizací a programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací dle metodiky M17+. Přílohy sebehodnocení Modulu 3, určeného pro vysoké školy a týkajícího se dopadů výsledků výzkumu a vývoje v šesti oblastech, naleznete níže.
V roce 2020 jsme získali nejvyšší možné hodnocení - "excellent".