Equality_main_banner_1920-630

Genderová rovnost

Věříme, že generační, kulturní, náboženské rozdíly, rozdíly mezi pohlavími a schopnost rozmanitosti přispívají k vytváření inovativních a odlišných nápadů a perspektiv.

Chceme se poučit z principu rovnosti a nediskriminace, který vede všechny naše kroky. Máme v úmyslu rozvíjet talenty napříč naší komunitou výzkumníků, a proto jsme připravili NTC plán genderové rovnosti (GEP).

Pozn: Zkratka GEP z anglického Gender Equality

NTC GEP TÝM

Ambasadorka GEP: Mgr. Dita Sládková, zástupkyně ředitele pro PR

Hlavní koordinátor: Mgr. Petr Kavalíř, Ph.D., MBA, ředitel

Koordinátorka HR: Ing. Blanka Čechurová, vedoucí kanceláře ředitele

Finanční koordinátor: Ing. Michal Mrázek, tajemník

Zástupce mladých výzkumníků: Ing. Tomasz Bońkowski

PLÁN GENDEROVÉ ROVNOSTI NTC

Náš Plán genderové rovnosti NTC zahrnuje kroky k dosažení cílů, které následují  pokyny Evropského institutu pro genderovou rovnost (EIGE – European Institute for Gender Equality), jehož cílem je identifikovat a implementovat inovativní strategie za účelem podpory kulturní změny a rovných příležitostí na univerzitách a ve výzkumných centrech.

Celková struktura Plánu genderové rovnosti NTC byla zpracována na základě témat HRS4R týkajících se rozmanitosti, rovnosti a začleňovacích aktivit.  Zároveň je  v souladu se záměrem NTC na zintenzivnění spolupráci s globálním výzkumným prostorem a podporou rozšíření NTC mezinárodních týmů.

Plán genderové rovnosti NTC je rozdělen do pěti klíčových částí:

  • Řízení
  • Kariérní růst
  • Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem
  • Genderová rovnost ve výzkumu
  • Opatření proti násilí na základě pohlaví