Equality_main_banner_1920-630

Genderová rovnost

Věříme, že generační, kulturní, náboženské rozdíly, rozdíly mezi pohlavími a schopnost rozmanitosti přispívají k vytváření inovativních a odlišných nápadů a perspektiv.

Hlásíme se k „Celouniverzitnímu HR Award a Plánu rovných příležitostí“ Západočeské univerzity, na kterém se podíleli naši zástupci. Plán genderové rovnosti nese název Plán rovných příležitostí. 

NTC GEP TÝM

Ambasadorka GEP: Mgr. Dita Sládková, zástupkyně ředitele pro PR

Hlavní koordinátor: Mgr. Petr Kavalíř, Ph.D., MBA, ředitel

Koordinátorka HR: Ing. Blanka Čechurová, vedoucí kanceláře ředitele

Finanční koordinátor: Ing. Michal Mrázek, tajemník

Zástupce mladých výzkumníků: Ing. Tomasz Bońkowski

Pozn: Zkratka GEP z anglického Gender Equality