Mise - vize - krédo

MISE:

Naším posláním je přinášet řešení výzev v oblasti pokročilých a kvantových materiálů, ekologických zdrojů energie, chytré mobility a kvality lidského života.

VIZE:

NTC je respektovaným partnerem progresivních světových společností. NTC je atraktivním místem, kde nejtalentovanější výzkumníci tvoří pokrok ve prospěch udržitelného rozvoje jednotlivců, průmyslu a celé společnosti.

KRÉDO:

Výzkum pro váš úspěch.

 

 

Hodnoty

  • Unikátnost

Přispíváme k unikátním objevům a řešením v kontextu celosvětového poznání.

  • Funkčnost

Chceme, aby se výsledky našich výzkumů používaly. Teoretické nápady prakticky ověřujeme.

  • Spolupráce

Jsme otevření, pozitivní a konstruktivně spolupracujeme napříč obory i kontinenty s  našimi  partnery a zákazníky. 

  • Flexibilita

Pracujeme efektivně. Vnímáme důležitost času. Z možných alternativ volíme dosažení výsledku v nejkratším možném čase.

  • Přidaná hodnota

Výsledky naší práce mají pro všechny zúčastněné vysokou přidanou hodnotu ve smyslu finančních přínosů nebo přínosů pro společnost.

  • Rozvojový přesah

Dbáme na to, abychom se neustále rozvíjeli. Vyhledáváme projekty, které posouvají naši odbornost za hranice standardních znalostí.