TM05000013 - Pokročilá architektura grafenových elektrod pro protonové výměnné membránové palivové články

Abstrakt projektu CZ:

Cílem projektu je vývoj lehkého palivového článku PEM, který dokáže účinně vyrábět energii při nízké teplotě. Bude vyvinuta sestava membrány a elektrod (MEA) složená z funkcionalizovaných elektrod z grafenové pěny s nízkým obsahem platiny, která umožní konstrukci účinného a lehkého vodíkového palivového článku s integrovanými tenkými bipolárními a koncovými deskami. Budou vyvinuty metody pro hodnocení vlastností elektrod z grafenové pěny. Hlavním výstupem projektu bude samostatný vodíkový palivový článek využívající architekturu grafenových elektrod a poskytující výkon 800 mW/cm2. Jednoduchý palivový článek vyvinutý v rámci tohoto projektu bude sloužit jako stavební jednotka pro konstrukci lehkého kompaktního vodíkového palivového stacku (svazku), který dokáže generovat výkon v řádu kW.

Plánované výsledky projektu:

Užitný vzor – 12/2024

Elektroda z grafenové pěny potažená katalyzátorem
Funkční vzorek - 06/2025

Bude připraven funkční vzorek z grafenových pěnových elektrod nanesených na katalyzátor. Postup použitý pro takovou přípravu vzorku a fyzikálně-chemické vlastnosti elektrody budou ověřeny na vodíkové jednotce palivového článku LTPEM a zdokumentovány.