Vybrané aktuální projekty

V současnosti pracujeme asi na 25 aktuálních projektech (včetně doplňkové činnosti) a řadě dalších zakázek smluvního výzkumu. Pro lepší pochopení našich aktivit vybíráme některé z nich, přičemž k dispozici jsou i kompletní seznamy aktuálních projektů a zakázek současných i minulých.

HIGREEW: Dostupné vysoce výkonné zelené redoxní baterie - European Commission, 01. 11. 2019 - 28 .02. 2023

Cílem projektu je vyvinou pokročilou redoxní baterii založenou na nových, ve vodě rozpustných, levných organických elektrolytech, kompatibilních s optimalizovanou membránou.

baterka 2

Výpočetní a experimentální design pokročilých materiálů s novými funkcionalitami - MŠMT a EU, 01.01.2017 – 30.04.2023, registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000358

Předmětem projektu je posílení mezinárodní spolupráce NTC (dříve pod projektem CENTEM) rozvojem strategického partnerství s Université de Cergy-Pontoise, Paříž a Ludwig-Maxmilians-Universität München za účelem rozvoje základního problémově orientovaného výzkumu v oblasti unikátních témat materiálových struktur, elektrických, optických a spektroskopických vlastností nových materiálů. Výzkumný tým  je veden špičkovým mezinárodním odborníkem prof.Dr.Jánem Minárem.

Evropská spektroskopická laboratoř pro modelování materiálů budoucnosti – "EUSpecLab" - 01.09.2022 - 31.08.2026, European Commision Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA), registrační číslo: 101073486.

Díky výzvě Akce Marie Skłodowska-Curie (MSCA) realizujeme, společně se svými evropskými partnery, nový doktorský program. EUSpecLab vyškolí studenty v oblasti spektroskopie, umělé inteligence, strojového učení, materiálového modelování, vývoje softwaru a v dalších oblastech důležitých pro průmysl. 

Aplikace moderních technologií v medicíně a průmyslu (AMTMI), MŠMT v programu "Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání" ve výzvě "Předaplikační výzkum pro ITI", 1.5.2018 - 31.10.2022, číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007280

Cílem AMTMI je vytvoření metodik a algoritmů pro zpřesnění matematického a experimentálního modelování tkání a biologických tekutin. Projekt vyžaduje úzkou spolupráci s medicínskými obory. Zahrnuje modelování perfúze a regenerace tkání, hemodynamických procesů v cévách, kostní tkáně a osteosyntézy, biomechanické modely člověka

Bezpečnostní výzkum pro účinné využití termokamer v případě epidemických hrozeb a krizových situací – „BETERKA“ – Ministerstvo vnitra ČR - 1.1.2021- 31.12.2022, číslo projektu: VI04000029

Projekt je zaměřen na výzkum termodiagnostických metod s využitím termokamer jako nástrojů pro bezkontaktní a rychlé určení osob se zvýšenou teplotou a současně nástrojů pro efektivní zajištění bezpečnosti státu a jeho občanů  a zvládání krizových situací a epidemických hrozeb. Součástí projektu je proto výzkum nových a spolehlivějších  řešení pro  identifikaci osob s projevy zvýšené tělesné teploty a výzkum monitoringu epidemií.  Součástí projektu jsou i diseminační aktivity směrem k jednotlivým složkám IZS, účastníkům velení a krizového  řízení, ale i k výrobcům termokamerových systémů  a dalším.

Betech.Twitter

Národní centrum kompetence STROJÍRENSTVÍ (NCKS) - TAČR, 1.1.2019 - 31.12.2022, číslo projektu: TN01000015

NCKS je zaměřeno na výzkum, vývoj a inovační aktivity nezbytné pro zvyšování konkurenceschopnosti českého strojírenského průmyslu v oblasti středního a lehkého strojírenství. Záměrem je, společnou realizací aplikovaného VaV, posílit a dále rozvinout spolupráci  podniků a výzkumných organizací a zvýšit jejich konkurenceschopnost.  NCKS se bude zabývat řešením problémů a témat významných pro budoucí inovace strojů, na zvyšování jejich výkonu a přesnosti a snižování energetické náročnosti a zároveň automatizací dle trendů Průmyslu 4.0.

Předaplikační výzkum infračervených technologií (LabIR-PAV) - MŠMT v programu "Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání" ve výzvě "Předaplikační výzkum pro ITI II", 1.7.2018 - 31.12.2022, číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010018

Předaplikační výzkum v oblasti fotoniky suoustřeďující se na na široce uplatnitelné měřicí metody založené na fyzikálních procesech v oblasti infračerveného záření. Výzkumný záměr představuje v intencích Průmyslu 4.0 potenciální inovativní řešení pro inteligentní laserové výrobní stroje a prediktivní termodiagnostickou údržbu.

Technologické centrum NTC Techlab -MPO v rámci programu "Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost" ve výzvě "SLUŽBY INFRASTRUKTURY - VII. VÝZVA - VEŘEJNÁ PODPORA - AKTIVITA C)", 01.01.2021 - 30.06.2022, registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_329/0023413

Jedná se o investiční projekt, jehož předmětem je investice do přístrojového a experimentálního zařízení tak, aby byla kompletně doplněna výzkumná infrastruktura NTC a díky tomu došlo k posílení kapacity NTC pro spolupráci s partnery.

 

Výzkumné projekty a zakázky