Vybrané aktuální projekty

V současnosti pracujeme asi na 25 aktuálních projektech (včetně doplňkové činnosti) a řadě dalších zakázek smluvního výzkumu. Pro lepší pochopení našich aktivit vybíráme některé z nich, přičemž k dispozici jsou i kompletní seznamy aktuálních projektů a zakázek současných i minulých.

Kvantové materiály pro aplikace v udržitelných technologiích "QM4ST" - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, OP JAK, Priorita 1 – Výzkum a vývoj. Spolufinancováno Evropskou unií, 1. 10. 2023 - 30.6.2028

Projekt se zaměřuje na studium materiálů vykazujících zcela nové vlastnosti vysvětlitelné kvantovou fyzikou, vlastností těchto materiálů jsou ovlivněny kvantovými jevy, jež se vyskytují na úrovni atomů a subatomárních částic jako jsou elektrony a fotony. Tyto jevy ovlivňují chování materiálů v makroskopickém měřítku, což se projevuje jejich neobvyklými vlastnostmi. Příkladem takovýchto materiálů jsou třeba supravodiče, schopné vést elektrický proud bez jakéhokoli odporu, nebo topologické izolátory, které jsou izolátory uvnitř, ale po povrchu vedou elektrický proud.

Kvantové materiály najdou využití nejen v kvantových počítačích, kvantové kryptografii, unikátních senzorech, integrovaných obvodech či energeticky úsporných elektronických zařízeních, ale také v oblasti medicíny či pokročilých biotechnologiích. Mohou mít také zásadní význam pro bezemisní technologie.

MEBIOSIS - Strojní inženýrství biologických a bioinspirovaných systémů – OP JAK Špičkový výzkum – Spolu-finanováno EU – MŠMT – 01. 09. 2023 — 30. 06. 2028

Cílem projektu je posílení mezinárodní spolupráce, rozvoj týmu a realizace špičkového výzkumu za účelem vývoje nové generace ground-breaking strojírenských produktů, které jsou výsledkem konvergence biologické a technologické evoluce.

SENDISO - SENZORY A DETEKTORY PRO INFORMAČNÍ SPOLEČNOST BUDOUCNOSTI - OP JAK - PRIORITA 1 - VÝZKUM A VÝVOJ - CZ.02.01.01/00/22_008/0004596 - 01/ 2024 - 06/ 2028

Senzory a detektory pro informační společnost" (SenDISo) spojuje různé oblasti výzkumu do jednoho interdisciplinárního programu. Jeho cílem je vytvořit nové nástroje pro výzkum v oblasti biologie a zlepšit diagnostiku, léčbu a monitorování v medicíně. Také se zaměřuje na sledování životního prostředí a kontrolu kvality v průmyslu. Hlavním zaměřením programu je vývoj nových senzorů a detektorů pomocí fyzikálních metod a materiálů.

TWISTnSHINE - Nové kvantové vlastnosti s využitím strukturovaného světla v interakci mezi zářením a hmotou - ERC CZ - MŠMT - 01. 01. 2024 - 31. 12. 2025

Projekt zkoumá kvantové technologie a využití speciálních vlastností světla, jež mohou ovlivnit stav elektronů v určitých materiálech. Česko-francouzský výzkumný tým se bude při zkoumání materiálů konkrétně zabývat takzvanou chiralitou, která se vyskytuje ve fyzických objektech, jež nejsou identické se svým zrcadlovým obrazem. Zjednodušeně si ji lze představit jako rozdíl mezi levou a pravou rukou. 

Evropská spektroskopická laboratoř pro modelování materiálů budoucnosti – "EUSpecLab" - 01.09.2022 - 31.08.2026, European Commision Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA), registrační číslo: 101073486.

Díky výzvě Akce Marie Skłodowska-Curie (MSCA) realizujeme, společně se svými evropskými partnery, nový doktorský program. EUSpecLab vyškolí studenty v oblasti spektroskopie, umělé inteligence, strojového učení, materiálového modelování, vývoje softwaru a v dalších oblastech důležitých pro průmysl. 

Národní Centrum Kompetence STROJÍRENSTVÍ – TA ČR - 01. 01. 2023 – 31. 12. 2028, TN02000018

NCKS bude zaměřeno na výzkum, vývoj a inovační aktivity nezbytné pro zvyšování konkurenceschopnosti českého strojírenského průmyslu v oblasti středního a lehkého strojírenství. NCKS se bude zabývat řešením klíčových témat významných pro budoucí inovace strojů a zařízení. 

TRANS-SAFE (HE) - “Transforming Road Safety in Africa” - výzvy Horizon Europe - grant agreement No 101069525 - 01. 09. 2022 - 31. 08. 2026

Projekt má za cíl zvýšení bezpečnosti dopravy v Afrických zemích. 

READEL - Reaktory pro rychlou adaptaci nových elektrochemických technologií - FW06010097 - TA ČR 

Hlavním cílem projektu je vývoj snadno upravitelného svazku deskových reaktorů pro potřeby urychlení komercializace nově vyvíjených elektrochemických technologií. 

2023 – 2025 MEDEPOZ – Metodika rychlé bezkontaktní a nedestruktivní detekce zplodin výstřelu (MVČR / OPSEC)
Pokročilá architektura grafenových elektrod pro protonové výměnné membránové palivové články - TA ČR DELTA - projekt č. TM05000013

Cílem projektu je vývoj lehkého palivového článku PEM, který dokáže účinně vyrábět energii při nízké teplotě. 

Výzkumné projekty a zakázky