Inženýrské studium

Jsme samostatný výzkumný ústav ZČU. I když nemáme vlastní studenty, naši výzkumníci se podílejí na výuce odborných předmětů na katedrách Západočeské univerzity v Plzni. Disponujeme špičkovým technickým vybavením, které mají možnost studenti využít pro řešení bakalářských, diplomových a disertačních prací.