HR_AWARD_main_banner

Jsme jeden tým

Navzájem se podporujeme. Svým osobním jednáním se snažíme vytvářet pro každého jednotlivce místo, které je inspirativní a prospívá profesnímu i osobnímu rozvoji. Podporujeme diverzitu a netolerujeme jakoukoliv diskriminaci. Poznejte naše výzkumníky.
Anonymous

Mgr. Petr Kavalíř, Ph.D., MBA

Ředitel NTC

+420 776 368 660

Lide_NTC_J.Minar

e-mail: jminar@ntc.zcu.cz

tel.: +420 377 634 771

Prof. Dr. Ján Minár pracuje v NTC od roku 2017, vede tým Výzkumu pokročilých materiálů a je významným zahraničním pracovníkem v projektu CEDAMNF v rámci výzvy Vynikající výzkumný tým v programu OP RDE.
Vystudoval teoretickou a fyzikální chemii na Technické univerzitě v Bratislavě. V roce 2003 získal doktorát na Ludwig-Maximilians-Universität München. Po postdoktorandském studiu na výzkumném středisku ve Forschungszentrum Jülich se vrátil na mnichovské LMU, kde se v roce 2012 také habilitoval. V roce 2018 získal habilitaci na Západočeské univerzitě v Plzni v oboru Aplikovaná Fyzika, kde také v loňském roce získal profesorský titul. V NTC se zaměřuje na vývoj teoretických metod pro popis elektronické struktury pevných látek a interpretaci experimentálních elektronových spekter. Postavil špičkové pracoviště zaměřené na fotoemise s rozlišením úhlu otáčení (laboratoř SARPES) a na studium a design pokročilých materiálů s novými funkcemi.

Významně se podílel na experimentální práci, která se zabývala charakterizací vlastností takzvaných topologických izolátorů, tedy materiálů, které vedou elektrický proud pouze na povrchu a jinak se chovají jako izolanty. Výstupy výzkumu zveřejnil prestižní časopis Nature.

Lide_NTC_M.Honner

e-mail: honner@ntc.zcu.cz

tel.: +420 377 634 720

Prof. Ing. Milan Honner, Ph.D. vede tým Infračervených technologií. Celá profesionální kariéra Milana Honnera je zaměřena na aplikovaný výzkum v této oblasti. Výsledky výzkumu, kterého se profesor Honner účastnil, byly aplikovány ve více než stovce průmyslových společností a výzkumných organizací v České republice i v zahraničí, například v KIEKERT CS, ŠKODA AUTO, a.s.... Jeho výzkum se týká průmyslových technologií pro objemové a povrchové zpracování materiálů zejména s využitím laserů, měřicích systémů na bázi infradetektorů pro termodignostiku chování mechanismů strojů, termografických metod pro kvantitativní měření teplotních polí a přestupů tepla v různých technických i netechnických systémech, materiálů s opticko-tepelnými funkčními vlastnostmi pro přenos tepla zářením a laboratorních metod měření těchto vlastností. V souvislosti s pandemií COVID19 se spolu se svým týmem obrátil také k výzkumu měření teploty lidí pomocí termokamer.

Lide_NTC_J.Sedlacek

e-mail: sedlacek@ntc.zcu.cz

tel.: +420 377 634 707

Jan Sedláček vede tým Modelování a simulace technických systémů. Tým se zaměřuje hlavně na teoretické analýzy, ale provozuje také experimentální laboratoř. Analýzy zahrnují jednofázové a vícefázové proudění, přenos tepla, problémy se silou a dynamické jevy nebo extrémní zatížení. Často jde o řešení multifyzikálních problémů.
Ze všech týmů NTC se oddělení doktora Sedláčka nejvíce zaměřuje na spolupráci s průmyslem a smluvní výzkumné projekty. Tým spolupracuje například se společnostmi ZF Engineering Plzeň, ČEZ, Wikov, ŠKODA AUTO a.s., ŠKODA JS… Jan Sedláček vystudoval Fakultu elektrotechnickou Západočeské univerzity, kde také získal doktorát. Absolvoval stáž na univerzitě v Janově a v Siemens AG Berlin. Na NTC pracuje od založení centra. Oblast výzkumu, kterou se zabývá vidí Jan Sedláček jako velmi progresivní. Jedná se především o oblast numerických simulací, kde výzkumný tým zaznamenal zvýšenou poptávku po složitějších a větších modelech a dále např. koncept digitaltwins. Novinkou oddělení bude je nová metoda pro simulaci vícefázových toků SPH. 

Lide_NTC_M.Svoboda

e-mail: milossvo@ntc.zcu.cz

tel.: +420 377 634 744

Tým Miloše Svobody - Inženýrství elektrochemických procesů se zabývá hlavně vývojem inovativních typů redoxních průtokových baterií, které umožňují bezpečné, efektivní a dlouhodobé skladování velkého množství elektřiny. Se svým týmem je zapojen do projektu EU Horizon2020 - HIGREEW. Jeho tým se také zabývá defektoskopickou analýzou materiálů pomocí rentgenové mikrotomografie, která je častým předmětem smluvního výzkumu, na kterém spolupracují například se společnostmi ZF Engineering Plzeň, Valeo Žebrák, Johnson Matthey...Doktor Svoboda zůstal věrný rodinné tradici a stejně jako jeho otec vystudoval chemii na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, obor - chemické inženýrství. V roce 2014 absolvoval stáž v USA na University of Notre Dame u profesora Hsueh-Chia Changa zaměřenou na systémy iontové výměny v mikroskopickém měřítku.
Pokud se Miloš Svoboda nevěnuje práci, rodině ani sportu, pravděpodobně ho potkáte na střelnici. Zajímá se zejména o téma dynamické střelby nebo střelby v obtížných podmínkách.

Lide_NTC_J.Vychytil

e-mail: jvychyti@ntc.zcu.cz

tel.:+420 377 634 838

Jan Vychytil se zabývá vývojem virtuálních modelů lidského těla, především pak impaktní biomechanikou a vede tým HBM. Specializuje se hlavně na oblast bezpečnosti v dopravě. Hlavní aplikací je předpověď poranění v různých scénářích dopravní nehody prostřednictvím počítačových simulací. Nemusí to však být jen dopravní nehody, účastnil se například výzkumu týkajícího seúmrtí bývalého diplomata ČR Jana Masaryka. Tým HBM dlouhodobě spolupracuje se společnostmi MECAS ESI, FNPlzeň a ÚPMD Praha. Doktor Vychytil je členem Společnosti automobilových inženýrů. Doktorát získal v roce 2009 v oboru mechaniky kontinua. "Během mého Ph.D. studia jsem odjel na stáž do FirstNumerics ve Walesu. Díky této stáži jsem získal zkušenosti ve výzkumu a vývoji v komerční sféře, setkal se s přáteli ze zahraničí, se kterými se dnes setkáváme, a naučil jsem se vařit, “říká. Na otázku, zda chce být výzkumníkem od útlého věku, Honza odpovídá: „Jako chlapec jsem chtěl být rybářem. Myslel jsem, že sedět u rybníka s prutem je práce. Když se ukázalo, že tomu tak není, moje cesta k výzkumu a vedla přes ne zrovna nejlepší školní známky ve fyzice ... Transformace na studijní typ nastala na konci střední školy. “

Lide_NTC_ToKo

e-mail: toko@ntc.zcu.cz

+420 377 634 808

Ing. Tomáš Kovářík, Ph.D. se zabývá výzkumem v oblasti chemie materiálů se zaměřením na hierarchicky porézní anorganické kompozity. Cílem jeho výzkumu je upravit materiál různými netoxickými nano / mikročásticemi a dosáhnout tak zlepšených strukturních a povrchových vlastností. Tým Chemických procesů a biomateriálů (CPB), který vede, se zaměřuje na hybridní techniky pro přípravu alumino-silikátových pěn, prorézním biosklem metodou sol-gel, přípravu a charakterizaci nano-disperzí uhlíku nanočástic. Zaměřuje se také na studium tepelné stability materiálů pomocí tepelných analýz STA: TGA / DSC. Vzhledem k výzkumným tématům a společným publikačním aktivitám Tomáš oceňuje zejména spolupráci s Ústavem chemických procesů CAS, v. V. I. Významným mezníkem pro oddělení CPB v oblasti biomateriálů bylo navázání spolupráce s Fakultní nemocnicí v Regensburgu a projektem Mategra. „Velmi mě inspirovala několikaměsíční stáž na univerzitě v Brémách. Na katedře„ Advanced Ceramics “, kde jsem se zaměřil na zabudování nano-diamantových částic do porézních hydroxyapatitových pěn,“ říká.