HR_AWARD_main_banner

Jsme jeden tým

Navzájem se podporujeme. Svým osobním jednáním se snažíme vytvářet pro každého jednotlivce místo, které je inspirativní a prospívá profesnímu i osobnímu rozvoji. Podporujeme diverzitu a netolerujeme jakoukoliv diskriminaci. Poznejte naše výzkumníky.

Výzkumníci z oddělení Výzkumu pokročilých materiálů

Saleem Khan

Saleem

Dr. Saleem Ayaz Khan v NTC pracuje v rámci projektu „Projekt Výpočetní a experimentální design pokročilých materiálů s novými funkcemi CEDAMNF“ spolufinancovaného Evropským regionálním fondem rozvoje. Saleem se soustředí především na „ab initio“ výpočty elektronické struktury, optické, magnetické a termoelektrické vlastnosti technologicky technologicky zajímavých materiálů. Má rozsáhlé zkušenosti z prací na mnoha výzkumných projektech např.:

  • Vlivu korelací na magnetokrystalickou anizotropii FePt,
  • Magnetické vlastnosti substitučních slitin Fe0,5Pt0,5: účinek lokálního prostředí,
  • Výpočet funkční teorie hustoty různých dopovaných MXenes,
  • Studie Fe vložené povrchové vrstvy Pt (111) za účelem vysvětlení experimentálních dat atd.

Saleem je spoluautorem článku „Large magnetic gap at the Dirac point in Mn-induced Bi2Te3/MnBi2Te4 heterostructures“, který byl v Nature publikován na začátku roku 2020. Zjištění skupiny výzkumníků by mohla vést ke konstrukci kvantového počítače, což je úkol mnoha předních světových společností jako IBM, Google, Microsoft, Apple ...

„Rád bych se podílel na dalším objevném zjištění, které by bylo znovu publikováno v časopise Nature, protože to je známkou skutečné jedinečnosti objevu, “říká Saleem. Přečtěte si více o Saleemově práci.

Sunil Wilfred D´Souza

Sunil

Dr. Sunil Wilfred D´Souza pochází z Indie a v současné době pracuje v týmu pro výzkum pokročilých materiálů vedeném doc. Prof. Dr. Ján Minár. Je postdoktorandem, který se specializuje na:

  • Funkční teorií hustoty
  • Greenovy funkce založené na ab initio,
  • Relativistickou kvantovou mechaniku,
  • Spinově závislý transport elektronů a antiferomagnetickou spintronikou,
  • Magnetické uspořádání v nekolineárních spinových strukturách (spinové spirály, skyrmiony),
  • Elektronovou spektroskopií nízko dimenzionálních magnetických systémů zaměřených na fotoemise

Sunil studoval na univerzitě v Mysore na Katedře studia fyziky. V roce 2015 získal doktorát na univerzitě UGC-DAE Consortium for Scientific Research, Devi Ahilya Vishwavidyala, Indore v Indii.

Před příchodem do Plzně strávil tři roky jako postdoktorand v Max Planck institutu pro chemickou fyziku pevných látek na Oddělení chemie pevných látek. Přečtěte si více o Sunilově práci.

Laurent Nikolai

Laurent

Laurent Nicolaï je postdoktorand, zodpovědný za novou laboratoř SARPES*. Laurent studuje elektronické vlastnosti různých materiálů. Zejména využívá techniku ​​ARPES (Spin and Angle-Resolution PhotoEmission Spectroscopy), a to jak po stránce experimentální, tak po stránce teoretické. Studoval ve Francii na univerzitě v Cergy v Paříži. Jeho doktorandská práce vznikla právě ve spolupráci mezi touto univerzitou a Ludwig-Maximilians University (LMU) v německém Mnichově. Cíle Ph.D. práce bylo spojit experimentální i teoretickou stránku ARPES, studium sloučenin Bi a InBi.

Během studií se seznámil s Doc. Jánem Minárem (v té době působící na LMU, v oboru teorie), který ho pozval do nově založené skupiny v NTC, aby přinesl své know-how jako experimentátor. Důležitým aspektem pozice bylo udržení silné spolupráce s jeho předchozím francouzským týmem v čele s prof. Karolem Hricovini.

Laurentovým cílem je etablovat novou experimentální laboratoř SARPES jako klíčový nástroj v Pr. Skupina Jána Minára. Přečtěte si více o Laurentově práci.

* SARPES = Laboratoř pro fotoemise spinu a úhlového rozlišení byla otevřena na konci roku 2019. Kromě základního výzkumu může být tato laboratoř také průmyslem využívána pro chemickou analýzu materiálů. Z těchto důvodů se NTC řadí mezi nejmodernější evropská výzkumná centra.

Phuc Vo Trung

Vo.Trung

Vo Trung přišel do výzkumného ústavu NTC na začátku března tohoto roku. Byl to docela dobrodružný začátek jeho vědecké kariéry v Plzni. Díky šířící se pandemii COVID19 šel ihned po příjezdu raději, z opatrnosti, do karantény.

V současné době pracuje jako výzkumný pracovník NTC v prvotních studiích elektronických vlastností a optické odezvy komplexních tenkovrstvých materiálů. Vystudoval bakalářský a magisterský program na univerzitě Can Tho ve Vietnamu. Dále tam, kde dříve pracoval a účastnil se některých projektů.

„Rozhodl jsem se pro NTC z následujících důvodů. Za prvé, NTC budu moci naplnit mou vášeň pro aplikování fyzikálních teorií na řešení složitých problémů, ale také mi dá příležitost využít své analytické schopnosti a osobní zkušenosti. Druhou motivací, pracovat v NTC byl vedoucí výzkumné skupiny – vysoce uznávaný vědec – Ján Minár, “dodává k motivaci pracovat pro NTC.

Přečtěte si více o Vo Trungově práci.

Výzkumníci z oddělení Biochemických procesů a materiálů

Kalim Desmukh

Kalim

Kalim se specializuje na 2D vyztužené polymerními nano-kompozity pro skladování energie, snímání plynů a stínění EMI (electromagnetic interference). V současné době pracuje v rámci jeho postdoktorandského studia na tématu „Porézní bioaktivní sklo odvozené od Sol-gelu pro využití při regeneraci kostní tkáně“. Před nástupem do NTC pracoval Kalim v B. S. Abdur Rahman University of Science and Technology

K NTC týmu v Plzni se rozhodl připojit především kvůli zajímavému tématu projektu, který mu byl nabídnut, ale užívá si i příjemné pracovní prostředí. „Máme skvělý tým, je velmi příjemné zde pracovat,“ říká. Jako zkušený profesionál by se Kalim rád zapojil do výzkumu a vývoje, který by mohl být užitečný v každodenním životě lidí a byl obecně prospěšný pro společnost.

Nedávno se podílel na článku, který byl publikován v časopise „Coordination Chemistry Reviews“ a obdržel vynikající recenzi. Přečtěte si více o práci Kalima.

Mina Ghafouri Azar

mina

Minou Ghafouri Azarová studuje Ph.D. Před příchodem do výzkumného centra NTC v Plzni studovala chemické inženýrství se zaměřením na nanotechnologie a polymerní procesy v jihokorejském Soulu.

„Mým profesionálním snem je vyrobit takový vodivý hydrogel, který bude prakticky využíván v biomedicíně,“ říká.

Mina jde do každého projektu s velkým nadšením. Kromě své výzkumné kariéry se věnuje výuce jazyků a začala se učit česky. Obzvláště její výslovnost je úžasná!

Jagan Mohan Dodda

k.laboratoř
Jagane Mohane Dodda se specializuje na oblast polymerů (zejména membrány, hydrogely, vysoce výkonné polymery atd.) Doktorát z chemie dokončil na indickém Central Salt & Marine Chemicals Research Institute (laboratoř CSIR). Později postgraduální výzkum absolvoval na Akita University (Japonsko), Korea Forest Research Institute (Jižní Korea) a Universiti Sains Malajsie (Malajsie)

Jagan nastoupil na NTC v roce 2011, aby pracoval na projektu CENTEM, který zahrnoval vývoj membrán pro palivové články PEM. „Bylo to zajímavé téma a vzrušující práce, protože membrány palivových článků jsou zásadní kvůli obtížnosti dostupnosti komerčních membrán a vysokým nákladům spojeným s touto technologií. Pracoval jsem v projektu téměř 5 let, později se projekt posunul a stále pracuji v NTC. Strávil jsem v této zemi více než 6 let a miluji toto místo, kulturu, lidi, jídlo a celkově celou rodinu NTC. Pokud bude možnost i nadále bych chtěl pokračovat v práci a přidat svůj vědecký příspěvěk,“ říká.

Jeho profesním snem je dělat dobrou výzkumnou práci v oblasti vědy a techniky a vyrábět některé biokompatibilní produkty, které by byli ku prospěchu lidí. Také se bude snažit zachránit přírodu všemi možnými způsoby. Přečtěte si více o Jaganově práci.