Vědecká rada

Ing. Pavel Duchek - poradentství v oblasti ekonom. Dotací - Blue Projects Agency s.r.o.

doc. Ing. Milan Edl, Ph.D.- děkan fakulty strojní ZČU FST

Ing. Stanislav Fridrich – poslanec PSP ČR

doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček  - fyzika - ZČU

prof. Ing. Milan Honner, Ph.D. -  termomechanika - ZČU NTC

Ing. Martin Hrdlička, Ph.D. M.B.A – konstrukce - Škoda Auto a.s.

doc. Ing. Luděk Hynčík, Ph.D. – biomechanika - ZČU NTC

Murli Iyer - rozvoj mezinárodního obchodu - SAE International

Ing. Luděk Kovář, Ph.D. - aplikovaná matematika - MECAS ESI s.r.o.

doc. Ing. Jiří Krechl, CSc – chemie - CzechInvest

prof. Ing. Vladislav Laš, CSc. - mechanika kompozitních materiálů -  ZČU FAV

RNDr. Petr Martinec - mechanika kontinua -  ZČU NTC

prof. Dr. Ján Minár - výzkum pokročilých materiálů - ZČU NTC

Dr. Ing. Pavel Polach - mechanika - soustav těles - VZÚ Plzeň s.r.o.

prof. Ing. Josef Rosenberg, DrSc. - mechanika kontinua - ZČU NTC

prof. Jesse Ruan, Ph.D. - biomechanika, mechanika - Tianjin University of Science and Technology

Ing. Jan Sedláček, Ph.D. – elektrotechnika - ZČU NTC

Ing. Jana Smolíková - mechanika - ZF Engineering

Mgr. Petr Kavalíř, Ph.D., MBA – management - ZČU NTC

doc. RNDr. Josef Voldřich, CSc. - aplikovaná matematika - ZČU NTC 

Wanming Wang - mezinárodní obchod - NSRCC

Dr. Miro Zeman - elektrotechnika - TU Delft

Ing. Jan Zdebor, CSc. - jaderná energetika - ŠKODA JS a.s.

Josef Středula- odborové svazy -  ČMKOS

prof. Jiří Vaníček, Ph.D. - molekulární kvantová dynamika - École Polytechnique Fédérale de Lausanne

Zápisy z Vědecké rady NTC