Vědecká rada

Vědecká rada NTC je orgánem NTC s působností zejména v oblasti vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti výzkumného centra. Rada projednává návrh strategického záměru NTC, každoročního plánu jeho realizace, schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření NTC, vyjadřuje se ke zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení odborů NTC a dalším záležitostem.

Vědecká rada zasedá nejméně jedenkrát v průběhu jednoho kalendářního roku. Předsedou vědecké rady je ředitel, který jmenuje a odvolává se souhlasem Akademického senátu ZČU ostatní členy vědecké rady.

ČLENOVÉ VĚDECKÉ RADY:

Ing. Pavel Duchek - Blue Projects Agency s.r.o.

doc. Ing. Milan Edl, Ph.D. – ZČU, FAS 

Ing. Stanislav Fridrich – poslanec PSP ČR

doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček  - ZČU

prof. Ing. Milan Honner, Ph.D. - ZČU, NTC

Ing. Martin Hrdlička, Ph.D., MBA  - Škoda Auto a.s.

doc. Ing. Luděk Hynčík, Ph.D. – ZČU, NTC

Mgr. Petr Kavalíř, Ph.D., MBA – ZČU, NTC

Ing. Luděk Kovář, Ph.D. - MECAS ESI s.r.o.

doc. Ing. Jiří Krechl, CSc - CzechInvest

prof. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph. D. - Masarykova Univerzita

prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc. - Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

doc. Dr. Ján Minár - ZČU, NTC

Dr. Ing. Pavel Polach – VZÚ Plzeň s.r.o.

prof. Ing. Josef Rosenberg, DrSc. – ZČU, NTC

prof. Jesse Ruan, Ph.D. - Ford Motor Company

Ing. Jan Sedláček, Ph.D. – ZČU, NTC

Prof. Alexander Schechetr – Ariel University

Ing. Jana Smolíková - ZF Engineering

Josef Středula - ČMKOS

prof. Jiří Vaníček, Ph.D. - École Polytechnique Fédérale de Lausanne

doc. RNDr. Josef Voldřich, CSc. - ZČU, NTC 

Dr. Miro Zeman - TU Delft

Ing. Jan Zdebor – CSc.  - ŠKODA JS a.s.

Zápisy z Vědecké rady NTC