SenDISo - Senzory a detektory pro informační společnost budoucnosti

Projekt z grantové výzvy Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) - MŠMT - Priorita 1 - Výzkum a vývoj - - CZ.02.01.01/00/22_008/0004596 - 01/ 2024 - 06/ 2028

Spolupráce:

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.

Masarykova univerzita 

Nové technologie - výzkumné centrum - NTC Západočeská univerzita v Plzni

Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.

Univerzita Palackého v Olomouci

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

České vysoké učení technické v Praze

O projektu: 

Jádrem programu SenDISo je vývoj nové generace detektorů a chemicko-biosenzorických řešení. Interdisciplinární výzkum se zaměří na tvorbu technologií pro monitorování životního prostředí (přenosné senzory těkavých organických sloučenin sloužící k monitorování znečištění), zlepšení lékařské diagnostiky (objev a analýza stopových množství biomarkerů umožňujících bojovat proti závažným onemocněním) a radioterapie a kontroly kvality v průmyslu. Nové nástroje mimo jiné umožní citlivost na úrovni jednotlivých (bio)molekul a otevřou tak dveře objevům v oblasti věd o živé přírodě a včasné diagnostice závažných onemocnění, jako je rakovina.
Výzkum je rozdělen do pěti propojených výzkumných záměrů, které se zabývají vývojem pokročilých metod plazmatické depozice pro přípravu polovodičových a kovových tenkých vrstev a mikro/nanostruktur s uzpůsobenými elektronickými a optickými vlastnostmi, přípravu polymerních architektur s řízenými nanomechanickými a fyzikálně-chemickými vlastnostmi, které umožňují propojení zde sledovaných technických zařízení s biologickými systémy a věrně napodobují vlastnosti biologických prostředí. Výsledky těchto aktivit budou sloužit pro následný vývoj nové třídy detektorů, chemisenzorů a biosenzorů.

Projekt je veden experty FZU v oblasti chemisenzorů, optických materiálů a depozičních technik tenkých vrstev, pokročilých laserových technologií a biosenzorů. V projektu jsou dále zastoupeni partneři zabývající se novými oblastmi v nanofotonice (Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR), kvantové optice a optických technologiích (Univerzita Palackého v Olomouci), biochemii a bioanalytickém výzkumu (Masarykova univerzita), senzorech plynů (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze), Ústav fyziky materiálů AV ČR a České vysoké učení technické v Praze) a 2D materiálech pro senzory a detektory (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR). (Bio) materiálový výzkum je v gesci výzkumníků ze Západočeské univerzity v Plzni.

EU MŠMT Barevné CMYK