MEBioSys - Strojní inženýrství biologických a bioinspirovaných systémů

Projekt z grantové výzvy Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) Špičkový výzkum - EU, MŠMT - 01. 09. 2023 - -30. 06. 2028

Spolupráce: 

Vysoké učení technické v Brně,

Ústav fyziky materiálů Akademie věd ČR,

Západočeská univerzita v Plzni – Nové technologie – výzkumné centrum (NTC),

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze,

České vysoké učení technické v Praze

O projektu:

I. Realizace špičkového výzkumu využívajícího konvergence biologické a technologické evoluce členěného do dvou výzkumných záměrů:

VZ A – Bioinspirované mechatronické systémy v tématech:

  • Vývoj materiálů na základě teoretických přístupů a bioinspirace;
  • Superlubricita strojních prvků inspirovaná biosystémy;
  • Vývoj SMART materiálových struktur a bioinspirovaných metamateriálových systémů;

VZ B – Mechatronické systémy pro biomedicinské inženýrství v tématech:

  • Hybridní a kompozitní biomateriály;
  • Modifikace a nanostrukturování povrchů biomateriálů;
  • Mechatronické systémy pro biomedicínu

II. Rozvoj mezinárodní spolupráce a zvýšení internacionalizace výzkumu – prostřednictvím výzkumných pobytů (mobilit) členů týmu na špičkových zahraničních institucích a příjezdu špičkových zahraničních odborníků, přípravy mezinárodních projektů, spolupráce na zkvalitnění výuky na VŠ.

III. Modernizace a upgrade infrastruktury - doplnění infrastrukturního vybavení pro realizaci naplánovaného špičkového výzkumu.


Klíčová slova
bionika, biomimetika, kompozity, metamateriály, aditivní výroba, superlubricita, biomateriály, modifikace povrchů, polymery, depotní systémy pro biologické systémy, implantáty, mechatronika

EU MŠMT Barevné CMYK