Nabídka oddělení Infračervených technologií

  • Výzkum nových měřících principů a metod

-rešerše současného stavu, návrh alternativ technických řešení, analýza výhod-nevýhod, laboratorní ověření ...

  • Vývoj měřících přístrojů a metodik měření

- spolupráce na projektech, ověření v provozních podmínkách, poradenství a školení

  • Komercializace hotových řešení pod značkou LabIR®

- speciální barvy pro termovizní měření, vlastní software pro termovizní analýzu a služby pokročilých termografických měřicích metod

  • Příklady našich služeb:

    vývoj měřícího systému v tepelných pecích železáren; měření pohltivosti a emisivity materiálů interiéru dopr. prostředků; měření funkčnosti povlaků skel a posuzování nových materiálů ve stavebnictví; měření emisivity vozovek, měření emisivity části strojů, výrobků, budov; vytváření inspekčních systémů výrobních linek a posuzování jejich průmyslové využitelnosti; laserové povrchové texturování, mikro vrtání, řezání, gravírování a značení; laserové čištění a odstraňování vrstev; měření opotřebení materiálů…poradenství a školení týkající se měření teploty osob pomocí termokamer
  • Využití:

    letecký, kosmický a automobilový (měření a inspekce), strojní, hutní a stavbní průmysl (měření a inspekce, optické kkomponenty, laserové technologie), energetika a zdravotnictví (fotovoltaika, měření teploty osob)