Nabídka oddělení Infračervených technologií

 • Měření opticko-tepelných vlastností materiálů
  měření opticko-tepelných vlastností povrchu materiálu charakterizujících přenos tepla infračerveným zářením pomocí měření emisivity, odrazivosti, porpustnosti a pohltivosti
 • Měření technologických tepelných procesů
  měření teplot a tepelných toků pro optimalizaci, monitorování a řízení technologií ohřevů anebo ochlazování
 • Termodiagnostika osob, strojů a životního prostředí
  bezkontaktní zjišťování nestandardních stavů průmyslových zařízení, osob nebo životního prostředí pomocí měření tepelných projevů
 • Termografické testování materiálů
  nedestruktivní zjišťování nehomogenit pod povrchem materiálu pomocí tepelného vybuzení a měření teploty povrchu materiálu

 • Příklady našich služeb:

  vývoj měřícího systému v tepelných pecích železáren; měření pohltivosti a emisivity materiálů interiéru dopr. prostředků; měření funkčnosti povlaků skel a posuzování nových materiálů ve stavebnictví; měření emisivity vozovek, měření emisivity části strojů, výrobků, budov; vytváření inspekčních systémů výrobních linek a posuzování jejich průmyslové využitelnosti; laserové povrchové texturování, mikro vrtání, řezání, gravírování a značení; laserové čištění a odstraňování vrstev; měření opotřebení materiálů…poradenství a školení týkající se měření teploty osob pomocí termokamer
 • Využití:

  letecký, kosmický a automobilový (měření a inspekce), strojní, hutní a stavbní průmysl (měření a inspekce, optické kkomponenty, laserové technologie), energetika a zdravotnictví (fotovoltaika, měření teploty osob)

Detailnější informace naleznete zde.