Nabídka oddělení Inženýrství elektrochemických procesů

  • Výzkum a vývoj komponent elektrochemických systémů
  • Vývoj a výroba komponent elektrochemických systémů
  • Nedestruktivní defektoskopická analýza materiálů (plasty, kompozity, keramika, neželezné kovy)
  • Morfologická analýza heterogenních materiálů

Příklady našich služeb:

nedestruktivní analýza vnitřní struktury materiálů, vyhledávání vnitřních defektů materiálů např. po únavových zkoušká a odhalování slabých míst, porovnávání výrobků s předlohou při inovacích


Využití:

průmysl (defektoskopie, inovace produktů), energetika (bezpečné uchovávání energie), ekologie (recyklovatelnost, obnovitelné zdroje)