Nabídka oddělení pokročilých a kvantových materiálů

  • Charakterizace strukturálních, elektronových a optických vlastností materiálů
  • Predikce vlastností materiálů výpočty z prvních principů
  • Elektronová mikroskopie
  • Fotoemise (XPS a ARPES)
  • Nanoindentace, tribologie a morfolofie povrchů

  • Využití:

průmyls (nové materiály, nanostruktury), makroskopie, nanomechaniky, energetika (skladování a správa energie)