Nabídka oddělení Biomechanických modelů lidského těla

 • Predikce a analýza zatížení a poranění tkání v impaktních scénářích i medicínských aplikacích
 • Predikce poranění při porodu založená na virtuálních modelech a posouzení vlivu intervence (zásah porodníka)
 • Analýza posturální rovnováhy, chůze, skoku atd.
 • Prevence poranění a analýza výkonu ve sportu
 • Výpočet svalové aktivity v předepsaném pohybu

leták s kompletní nabídkou ke stažení zde.

Příklady našich služeb: 

 • Numerické analýzy účinku nárazu na lidské tělo včetně posouzení existence poranění (crash testy, dopravní nehody)
 • Svalově-kosterní analýzy zatížení lidského těla
 • Optimalizace produktu z pohledu namáhání a bezpečnosti (návrhy a testování osobních ochranných pomůcek)

Využití:

 • Automobilový průmysl a doprava (crash testy, analýzy nehod)
 • Sport (prevence poranění, predikce výkonnosti, optimalizace ochranných pomůcek)
 • Zdravotnictví (protetika, optimalizace postupů v medicíně)