Nabídka oddělení chemických procesů a biomateriálů

  • Popis termických a termomechanických vlastností materiálů.
  • Popis visko-elastických vlastností materiálů.
  • Stanovení chemických vlastností pevných, sypkých i kapalných vzorků.
  • Charakterizace povrchových a sorpčních vlastností pevných i práškových materiálů

Využití:

medicína (hydrogely, anorganické porézní nosiče, nano-biomateriály), environmentální technolotie (palivové články, membrány, filtrace, eko-nanokatalyzátory), stavebnictví (mechanické a termické vlastnosti anorganických pojiv)