HCENAT - Přirozenost v oblasti vylepšování kognitivních schopností člověka

Naturalness in Human Cognitive Enhancement (HCE) - Norské fondy, 2014 – 2017

Spolupráce:

Nové technologie – výzkumné centrum ZČU, Národní ústav duševního zdraví, Univerzita Karlova (1. Lékařská Fakulta), Norwegian University of Science and Technology, Oslo and Akershus University College of Applied Sciences.

Cíle:

Projekt vybudoval nové mezinárodní výzkumné partnerství v oblasti technologického vylepšování kognitivních schopností člověka (Human Cognitive Enhancement, HCE) a poskytnul jasnou a přístupnou analýzu oblasti HCE, pokyny a návody pro osoby zodpovědné za vývoj, implementaci a rozhodování v oblasti HCE, jakož i pro budoucí uživatele systémů HCE. Cílem projektu bylo vytvoření filozoficky jasně ukotveného transparentního rámce pro popis a vyhodnocování akceptovatelnosti systémů HCE ve veřejném prostoru a zároveň formulování doporučení pro oblast společenského a politického řízení HCE. Mezi výsledky patřilo například vyvinutí konceptuální klávesnice Key-to-Voice a vytvoření encyklopedie Human Cognitive Enhancement Wiki (tedy HCEwiki).

Vybrané výsledky:

  • Key-to-Voice (Konceptuální klávesnice): V rámci projektu Přirozenost v oblasti vylepšování kognitivních schopností člověka (HCENAT) jsme vyvinuli konceptuální klávesnici pro tablet určenou hospitalizovaným pacientům, kteří z nějakého důvodu nemohou mluvit. Key-to-voice je volně dostupná aplikace, která usnadňuje komunikaci osobám s hlasovým omezením. Předně je zaměřená pro použití v nemocničním prostředí, kde pomáhá pacientům při komunikaci v prvních dnech po operaci. Jediným stiknutím tlačítka na klávesnici tabletu může pacient ihned „vyslovit“ – přehrát – základní fráze, požadavky týkající se jeho akutních potřeb a snadno se dotáže na svůj aktuální zdravotní stav. Zdrojový kód je k dispozici v repozitáři Github.
  • Human Cognitive Enhancement Wiki - HCEwiki: Human Cognitive Enhancement Wiki, tedy HCEwiki je encyklopedie shromažďující informace o technologiích, které nějakým způsobem vylepšují nebo modifikují lidskou kognici. Byla vyvinuta v rámci projektu Přirozenost v oblasti vylepšování kognitivních schopností člověka (HCENAT) a je nyní otevřená čtenářům a dalším autorům zainteresovaným v daném tématu. Wikipedie je anglická, dostupná na hcewiki.zcu.cz