BY-CZ-38 - Virtuální model člověka pro prevenci, léčbu a rehabilitaci onemocnění ramene

Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014 – 2020, 1. 10. 2016 – 31. 9. 2019, projekt č. 38.

Spolupráce:

Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg, Nové technologie – výzkumné centrum ZČU (výzkumný tým HBM), Fakulta aplikovaných věd ZČU (KKY) a ARTOS Gemeinschaftspraxis.

Cíle:

Hlavním cílem projektu byl návrh nového postupu pro prevenci, diagnostiku, léčbu a následnou rehabilitaci patologií ramenního komplexu. Optimální postup byl vyhodnocen na základě simulací s využitím unikátního virtuálního svalově-kosterního modelu člověka přizpůsobeného pacientovi na míru. Mezi výsledky patřilo založení přeshraničního konsorcia, vytvoření optimalizačního algoritmu využívající svalovou aktivity pro biomechanické výpočty ramenního pletence, vytvoření nástroje pro poloautomatické zpracování snímků MRI, apod. Výsledky byly představeny prostřednictvím příspěvků na mezinárodních konferencích, workshopech a publikacích ve vědeckých časopisech.

Vybrané výsledky:

  • Publikace: Aurbach, J. Spicka, F. Süß, S. Dendorfer, Evaluation of musculoskeletal modelling parameters of the shoulder complex during humeral abduction above 90°, Journal of Biomechanics, Volume 106, 2020, 109817, ISSN 0021-9290, https://doi.org/10.1016/j.jbiomech.2020.109817.
  • Publikace: Aurbach, J. Špička, F. Süß, J. Vychytil, L. Havelková, T. Ryba, S. Dendorfer, Torus obstacle method as a wrapping approach of the deltoid muscle group for humeral abduction in musculoskeletal simulation, Journal of Biomechanics, Volume 109, 2020, 109864, ISSN 0021-9290, https://doi.org/10.1016/j.jbiomech.2020.109864.