BY-CZ-182 - Porodnictví 2.0 - virtuální modely pro prevenci poranění během porodu

Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014 – 2020, 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020, projekt č. 182.

Spolupráce:

Nové technologie – výzkumné centrum ZČU (výzkumný tým HBM), Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg, a Univerzita Karlova (Lékařská Fakulta v Plzni).

Cíle:

Hlavním cílem projektu bylo vytvoření virtuálních modelů a jejich aplikace pro hodnocení a optimalizaci tzv. manuální perineální protekce (MPP). Jedná se o metodu asistence porodníka v průběhu vaginálního porodu, která může výrazně snižovat riziko poranění rodičky. Implementace této metody je značně závislá na jejím správném a provedení. Využití sofistikovaných metod počítačového modelování v projektu umožnilo vůbec poprvé představit optimální popis manuální asistence při porodu. Mezi výsledky patřilo vytvoření detailního svalově-kosterního modelu ruky a optimalizovaný proces metody MPP. Výsledky byly představeny prostřednictvím příspěvků na mezinárodních konferencích, workshopech a publikacích ve vědeckých časopisech.

Vybrané výsledky:

  • Model:

Detailní svalově-kosterní model ruky součástí repozitáře AnyBodyModeling System zde: https://anyscript.org/ammr-doc/body/regensburg_ulm_hand_model.html

  • Data:

Přesná geometrická mapa svalů a šlach ruky člověka zde: https://zenodo.org/record/4485931#.YHbo8egzZPY

  • Publikace:

Havelková L, Krofta L, Kochová P, Liška V, Kališ V, Feyereisl J. Persistent occiput posterior position and stress distribution in levator ani muscle during vaginal delivery computed by a finite element model. Int Urogynecol J. 2020 Jul;31(7):1315-1324. doi: 10.1007/s00192-019-03997-8. Epub 2019 Jun 13. PMID: 31197428; PMCID: PMC7306020.

Kalis V, Rusavy Z, Havelkova L, Zitka T, Tolar D, Ismail KM. Metrics of perineal support (MOPS) study. BMC Pregnancy Childbirth. 2020 Jun 11;20(1):361. doi: 10.1186/s12884-020-03042-3. PMID: 32527247; PMCID: PMC7291533.

Engelhardt L, Melzner M, Havelkova L, Fiala P, Christen P, Dendorfer S, Simon U. A new musculoskeletal AnyBody™ detailed hand model. Comput Methods Biomech Biomed Engin. 2020 Dec 10:1-11. doi: 10.1080/10255842.2020.1851367.

Cechova H, Kalis V, Havelkova L, Rusavy Z, Fiala P, Rybarova M, Hyncik L, Krofta L, Ismail KM. Finite element modeling of maximum stress in pelvic floor structures during the head expulsion (FINESSE) study. Int Urogynecol J. 2021 Apr 2. doi: 10.1007/s00192-021-04769-z.