Přejít k obsahu

Modelování a monitorování lidského těla (MLT) 

Výzkumný tým

Zaměření odboru 

Prezentace_MLT_obrazek_1Odbor nabízí analýzy napětí a deformací tkání lidského těla při daném zatížení, zejména pro zjištění odezvy a poranění lidského těla, pomocí výpočetních systémů na bázi metodykonečných prvků (MKP). Odbor vyvíjí vlastní škálovatelné biomechanické modely lidského těla založené jednak na bázi multi-body systému (MBS) a jednak využitím MKP,Prezentace_MLT_obrazek_2s jejichž pomocí je možno numericky modelovat chování a odezvu člověka v případě rázového zatížení, jakým je například dopravní nehoda. Zatímco MBS model je vhodný pro rychlou analýzu nárazového děje, MKP model umožňuje detailní analýzu chování člověka včetně predikce možných poranění. MBS model obsahující svaly je dále navíc využitelný pro analýzu ergonomie a komfortu. 

aneuryzma2Odbor dále vyvíjí algoritmy a vlastní software (http://sfepy.org) pro modelování materiálů se složitou vnitřní strukturou a redistribucí hmoty. Jedná se především avšak nikoliv výhradně o materiály biologické. Jako technické aplikace lze uvést modelování a optimalizaci materiálů o více fázích, piezo-fononických materiálů, pro jejichž modelování jsou rozvíjeny metody homogenizace, nebo ab-initio výpočty různých vlastností atomů, molekul, zrn, nanokrystalů a dalších nanostruktur.

mltOdbor disponuje znalostní a zkušenostní základnou z oblasti vývoje elektronických zařízení, software a systémů v oblasti IT (např. vývoj různých, převážně mikroprocesorem řízených, elektronických systémů zaměřených na měření, řízení a přenos a zpracování dat). V oblasti vývoje software obor také disponuje znalostmi a zkušenostmi s návrhem a vývojem multiplatformního software pro PC (řízení, přenos dat, vizualizace a analýza dat apod.) a software pro mikroprocesorové systémy. Využitím těchto dovedností je odbor schopen realizovat vývoj systému od první myšlenky na papíře až po funkční zařízení či systém.

Patička