Přejít k obsahu

Projekty řešené v MIS financované z veřejných zdrojů

Současné projekty:

 

Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny – PTTE – 

Program Technologické agentury ČR na podporu dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem Centra kompetence

Doba řešení: 4 roky, 2016-2019

Řešitel: prof. Ing. Jiří Nožička, CSc., ČVUT Praha

Spoluřešitel za ZČU Plzeň: Prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc., DrEng. h.c., Sen.Mem. IEEE

 

53 Přeshraniční síť pro výzkum a inovace v oblasti energetické účinnosti a kombinované výroby tepla a elektřiny - pdf

Program přeshraniční spolupráce Česká republika – svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Doba řešení: 3 roky, 2016-2019

Řešitel: Prof. Markus Brautsch, OTH Amberg-Weiden

Spoluřešitel za ZČU Plzeň:Ing. Michal Volf

 

Ukončené projekty:

 

FR – TI4/701 Vize budoucnosti - Helický paprsek

Program MPO TIP, 2012 – 2015, Continental Automotive Czech Republic s.r.o.

 

FR – TI3/421 Optimalizace parametrů radiálních kompresorových stupňů

Program MPO TIP, 2011 – 2015, ČKD KOMPRESORY a.s.

 

MPO FR-TI1/126 Výzkum průtokoměrů kapalin se sníženým vlivem hydraulických poruch na přesnost měření

Program MPO TIP, 2009 – 2012, ELIS PLZEŇ a.s.

 

MPO FR-TI1/239 Výzkum a vývoj bateriově napájených indukčních průtokoměrů kapalin

Program MPO TIP, 2009 – 2012, ELIS PLZEŇ a.s.

 

FT-TA3/052 Výzkum a optimalizace systému elektrického odlučování s vysokou mírou odlučivosti dle platných (a připravovaných) předpisů

Program MPO TANDEM, 2006 – 2009, ZVVZ-Enven Engineering, a.s.

 

1M06059 Progresivní technologie a systémy pro energetiku - PTSE

Program MŠMT Výzkumná centra 1M, 2006 – 2011, ČVUT

 

1M06031 Materiály a komponenty pro ochranu životního prostředí

Program MŠMT Výzkumná centra 1M, 2006 – 2011, ZČU

 

LN00B084 Nové technologie – Výzkumné centrum v západočeském regionu

Program MŠMT Výzkumná centra, 2000 – 2004, ZČU

Patička