Přejít k obsahu

Publikace (posledních deset let)

[1] NOVÁK, M., MATAS, R., SEDLÁČEK, J. Simulace proudění v systémech čištění spalin. In Energetické stroje, termomechanika & mechanika tekutin - ES 2016. Plzeň: KKE, FST, ZČU, 2016. s. 1-7. ISBN: 978-80-261-0626-5

[2] KALISTA, K., MATAS, R. Automatizace měřícího a vyhodnocovacího algoritmu kompresorového standu. In Turbostroje 2016. 2016. ISBN: 978-80-270-0055-5

[3] SYKA, T., MATAS, R., LUŇÁČEK, O. Numerical and experimental modelling of the centrifugal compressor stage. In AIP conference proceedings,. Vratna Dolina: American Institute of Physics Inc., 2016. ISBN: 978-0-7354-1402-0 , ISSN: 0094-243X

[4] MATAS, R., SYKA, T., LUŇÁČEK, O. Numerical and experimental modelling of the centrifugal compressor stage – setting the model of impellers with 2D blades. In EFM 2016. Mariánské Lázně: Technical University of Liberec, Department of Power Engineering Equipment, 2016. s. 462-466.

[5] ČIBERA, V., MATAS, R., SEDLÁČEK, J. Parametric model of ventilators simulated in OpenFOAM and Elmer. In Proceedings of the International conference Experimental Fluid Mechanics 2015. Liberec: EPJ Web of Conferences, 2016. s. 1-8. ISBN: neuvedeno , ISSN: 2101-6275

[6] MATAS, R., SEDLÁČEK, J., ČIBERA, V. Preliminary study to the temperatures of the thermocouple probes affected by the environment of heated walls. In Proceedings of the International conference Experimental Fluid Mechanics 2015. Liberec: EPJ Web of Conferences, 2015. s. 479-482.

[7] TAJČ, L. The optimazation possibilities of the balancing slots of a steam turbine with the drum rotor arragement. In 14 th conference on Power System Engineering, Thermodynamics & Fluid Flow - ES 2015. Plzeň: Západočeská univerzita, 2015. s. 1-7. ISBN: 978-80-261-0520-6

[8] MATAS, R., SYKA, T., KŇOUREK, J., LUŇÁČEK, O., MRÁZ, J. Experimentální a numerické modelování nové řady stupňů radiálních kompresorů. In Turbostroje 2015, Současné trendy při návrhu, výpočtu a zkoušení stroje. Praha: Pring Produkce Praha s.r.o., 2015. s. 82-89. ISBN: 978-80-905040-5-9

[9] SYKA, T., MATAS, R., KŇOUREK, J. Hub and shroud fillets influence on the radial compressor stage efficiency. In EPJ Web of Conferences. Cedex A: E D P SCIENCES, 2015. s. "\02090-p.1\"-" \02090-p.4\". ISBN: 978-1-5108-0321-3 , ISSN: 2100-014X

[10] ČIBERA, V., MATAS, R., SEDLÁČEK, J. Parametric model of ventilators simulated in OpenFOAM and Elmer. In Proceedings of the International conference Experimental Fluid Mechanics 2015. Liberec: EPJ Web of Conferences, 2015. s. 128-131.

[11] KŇOUREK, J., MATAS, R., ONDŘEJ, P., TENKRÁT, D. Numerical simulations of natural gas flow in pipe system with flowmeters. In EPJ Web of Conferences, EFM13 - Experimental Fluid Mechanics 2013. Les Ulis: EDP Sciences, 2014. s. 1-6. ISBN: 978-80-260-5375-0 , ISSN: 2101-6275

[12] ČIBERA, V., LÁVIČKA, D., KŇOUREK, J. 1D models of the thermohydraulic systems supported by CFD results and measured data. In EPJ Web of Conferences, EFM13- Experimental Fluid Mechanics 2013. Les Ulis: EDP Sciences, 2014. s. 1-4. ISBN: 978-80-260-5375-0 , ISSN: 2101-6275

[13] POLANSKÝ, J., ČERMÁK, R., Analyses of Energy Balance of Power Plants with Coal Gasification. In The 5th China (Taiyuan) International Energy Industry Expo & Low Carbon Development Summit-2014. 2014.

[14] VOSTRACKÝ, Z., ŠNAJDR, J. Optimalizace přenosové schopnosti vedení velmi vysokého napětí s využitím tepelného dynamického matematického modelu. In Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách. Západočeská univerzita v Plzni, 2014. s. 113-116. ISBN: ISBN 978-80-261-406-3

[15] MATAS, R., SYKA, T., ČIBERA, V. Modelling of flow in pipes and ultrasonic flowmeter bodies. In EPJ Web of Conferences, EFM13 - Experimental Fluid Mechanics 2013. Les Ulis: EDP Sciences, 2014. s. 1-6. ISBN: 978-80-260-5375-0 , ISSN: 2101-6275

[16] MATAS, R., SYKA, T. Modelování proudění v průtočných částech ultrazvukových průtokoměrů. In TechSoft Engineering ANSYS 2013 : setkání uživatelů a konference. Praha: Techsoft Engineering, 2013. s. 103-108. ISBN: 978-80-905040-2-8

[17] ČIBERA, V., LÁVIČKA, D., KŇOUREK, J., KŮS, M. 1D models of the thermohydraulic systems supported by CFD results. In Power System Engineering, Thermodynamics & Fluid Flow 2013. Plzeň: Západočeská univerzita, 2013. s. 1-4. ISBN: 978-80-261-0230-4

[18] LÁVIČKA, D., KOVAŘÍK, P. Numerical simulation of DPF filter for selected regimes with deposited soot particles. In EPJ Web of Conferences, Conference on Experimental Fluid Mechanics, EFM 2011. Cedex A: EPJ Web of Conferences, 2012. s. 1-10. ISBN: neuvedeno , ISSN: 2101-6275

[19] LÁVIČKA, D., MATAS, R. Computation of drag and lift coefficients for simple two-dimensional objects with Reynolds number RE=420000. EPJ Web of Conferences, 2012, roč. 25, č. 01047, s. 1-6. ISSN: 2100-014X

[20] LÁVIČKA, D., KOVAŘÍK, P. Numerical simulation of DPF filter for selected regimes with deposited soot particles. EPJ Web of Conferences, 2012, roč. 25, č. 01046, s. 1-10. ISSN: 2100-014X

[21] VOSTRACKÝ, Z., ŠNAJDR, J., SEDLÁČEK, J., VELEK, J. HV overhead lines ampacity models and the possibility of their use. In CIGRE. Paris: 2012.

[22] SEDLÁČEK, J., KŇOUREK, J., KŮS, M. Theoretical study and design of a new calorimetric tunnel. In Conference on Experimental Fluid Mechanics, EFM 2011, EPJ Web of Conferences. Cedex A: EPJ Web of Conference, 2012. s. 1-7. ISBN: neuvedeno , ISSN: 2101-6275

[23] ČIBERA, V. Rough estimation of the coefficients in mathematical models describing ion flux through cellular membrane. In SVK 2012, studentská vědecká konference 2012. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012. s. 13-14. ISBN: 978-80-261-0127-7

[24] KŇOUREK, J., KŮS, M., SYKA, T. Measuring thermal characteristics of the heat exchanger. In EPJ Web of Conferences, Conference on Experimental Fluid Mechanics, EFM 2011. Cedex A: EPJ Web of Conferences, 2012. s. 1-4. ISBN: neuvedeno , ISSN: 2101-6275

[25] ČIBERA, V., LÁVIČKA, D. Investigation of the thermohydraulic systems in MATLAB & Simulink using developed library. In Experimental Fluid Mechanics 2012. CEDEX A: EPJ Web of Conferences, 2012. s. 1-4. ISBN: 978-80-7372-912-7 , ISSN: 2101-6275

[26] SYKA, T., LUŇÁČEK, O. Numerical simulation of radial compressor stage. In Experimental Fluid Mechanics 2012. Liberec: Technical University of Liberec, 2012. s. 665-668. ISBN: 978-80-7372-912-7

[27] MATAS, R., STRAKA, F., HOZNEDL, M. Numerical Simulation of Flow and Determination of Aerodynamic Forces in the Balanced Control Valve. In Experimental Fluid Mechanics 2012. Liberec: Technická univerzita Liberec, 2012. s. 455-460. ISBN: 978-80-7372-912-7

[28] SEDLÁČEK, J., KOVAŘÍK, P. Numerical simulation of large fabric filter. EPJ Web of Conferences, 2012, roč. 25, č. 01083, s. 1-5. ISSN: 2100-014X

[29] KŇOUREK, J., KŮS, M., SYKA, T. Measuring thermal characteristics of the heat exchanger. EPJ Web of Conferences, 2012, roč. 25, č. 01041, s. 1-4. ISSN: 2100-014X

[30] ČIBERA, V. Design and numerical simulations of the thermohydraulic systems in Simulink. In Energetické stroje a zařízení, termomechanika & mechanika tekutin. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012. s. 1-4. ISBN: 978-80-261-0113-0

[31] STRAKA, F., MATAS, R. Numerická simulace proudění v odlehčeném ventilu a určení namáhání vřetene od aerodynamických sil.. In Energetické stroje a zařízení, termomechanika & mechanika tekutin. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012. s. 1-6. ISBN: 978-80-261-0113-0

[32] MATAS, R., STRAKA, F., HOZNEDL, M. Numerical Simulation of Flow and Determination of Aerodynamic Forces in the Balanced Control Valve. In Experimental Fluid Mechanics 2012. CEDEX A: EPJ Web of Conferences, 2012. s. 1-6. ISBN: 978-80-7372-912-7 , ISSN: 2101-6275

[33] EPIKARIDIS, P., SEDLÁK, K., ŠTĚCH, J. Prismatic blade measuring on a wind tunnel. In Experimental Fluid Mechanics 2012. Liberec: University of Liberec, 2012. s. 1-4. ISBN: 978-80-7372-912-7

[34] SEDLÁČEK, J., KOVAŘÍK, P. Numerical simulation of large fabric filter. In EPJ Web of Conferences, Conference on Experimental Fluid Mechanics, EFM 2011. Cedex A: EPJ Web of Conferences, 2012. s. 1-5. ISBN: neuvedeno , ISSN: 2101-6275

[35] SYKA, T., LUŇÁČEK, O. Numerical simulation of radial compressor stage. In Experimental Fluid Mechanics 2012. Cedex A: EPJ Web of Conferences, 2012. s. 1-4. ISBN: 978-80-7372-912-7 , ISSN: 2101-6275

[36] LÁVIČKA, D., SEDLÁČEK, J. 1D model bateriové sestavy. In Modelování a měření v energetice - Moderní technologie pro přeměnu energie. Plzeň: Výzkumný a zkušební ústav Plzeň, 2012. s. 33-36. ISBN: neuvedeno

[37] MATAS, R., SEDLÁČEK, J., SYKA, T., ŠVANTNER, M. Přehled problémů řešených v NTC pomocí systému ANSYS v projektech MPO. In Sborník TechSoft Engineerign ANSYS 2012 setkání uživatelů a konference. Praha: ARCADEA, 2012. s. 1-5. ISBN: 978-80-905040-1-1

[38] MATAS, R., SYKA, T. CFD výpočty 3D stupňů lopatkových strojů, stanovení jejich parametrů a účinnosti. In Modelování a měření v energetice - Moderní technologie pro přeměnu energie. Plzeň: Vědeckotechnická společnost Škoda, 2012. s. 39-40. ISBN: neuvedeno

[39] SEDLÁČEK, J., KŇOUREK, J., KŮS, M. Theoretical study and design of a new calorimetric tunnel. EPJ Web of Conferences, 2012, roč. 25, č. 01082, s. 1-7. ISSN: 2100-014X

[40] LÁVIČKA, D. Vyšetření proudového a teplotního pole na modelu palivové tyče v oblasti distanční mřížky pomocí CFD simulace. In Energetické stroje a zařízení, termomechanika & mechanika tekutin. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012. s. 1-6. ISBN: 978-80-261-0113-0

[41] LÁVIČKA, D., MATAS, R. Computation of drag and lift coefficients for simple two-dimensional objects with Reynolds number RE=420 000. In EPJ Web of Conferences, Conference on Experimental Fluid Mechanics, EFM 2011. Cedex A: EPJ Web of Conferences, 2012. s. 1-6. ISBN: neuvedeno , ISSN: 2101-6275

[42] ČIBERA, V., LÁVIČKA, D. Investigation of the thermohydraulic systems in MATLAB & Simulink using developed library. In Experimental Fluid Mechanics 2012. Liberec: Technická univerzita Liberec, 2012. s. 123-126. ISBN: 978-80-7372-912-7

[43] LÁVIČKA, D. CFD simulace teplotně-hydraulické charakteristiky na modelu palivové tyči v oblasti distanční mřížky. In Sborník konference ANSYS 2011. Praha: TechSoft Engineering, spol. s r.o., 2011. s. 1-6. ISBN: 978-80-905040-0-4

[44] SEDLÁČEK, J., KŇOUREK, J., KŮS, M. Theoretical study and design of a new calorimetric tunnel. In Experimental Fluid Mechanics 2011. Liberec: Technická univerzita, 2011. s. 431-437. ISBN: 978-80-7372-784-0

[45] LÁVIČKA, D., KOVAŘÍK, P. Numerical simulation of DPF filter for selected regimes with deposited soot particles. In Conference Proceedings Volume 2. Liberec: Technická univerzita, 2011. s. 791-800. ISBN: 978-80-7372-784-0

[46] HAJŠMAN, M., KOVANDOVÁ, D., MATAS, R. Some Aspects of Numerical Simulation of Control Valve for Steam Turbines. In Experimental Fluid Mechanics 2011. CEDEX A: EPJ Web of Conferences, 2011. s. 1-12. ISBN: neuvedeno , ISSN: 2101-6275

[47] KŇOUREK, J., KŮS, M., SYKA, T. Measuring thermal characteristics of the heat exchanger. In Experimental Fluid Mechanics 2011. Liberec: Technická univerzita, 2011. s. 754-757. ISBN: 978-80-7372-784-0

[48] LÁVIČKA, D. CFD simulation the thermal-hydraulic characteristic within fuel rod bundle near grid spacers. World Academy of Science Engineering and Technology, 2011, roč. 7, č. 79, s. 108-113. ISSN: 2010-376X

[49] SEDLÁČEK, J. Numerical analyses of electric equipment heating. In Proceedings of the 12 th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2011. Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, 2011. s. 369-371. ISBN: 978-80-248-2393-5

[50] LÁVIČKA, D. Vyšetřování proudového a teplotního pole v mezikruhovém vertikálním kanále při dvoufázovém proudění. In 30. Setkání kateder Mechaniky tekutin a termomechaniky - Sborník příspěvků. Liberec: Technická univerzita, 2011. s. 131-134. ISBN: 978-80-7372-747-5

[51] HAJŠMAN, M., KOVANDOVÁ, D., MATAS, R. Some Aspects of Numerical Simulation of Control Valve for Steam Turbines. In Experimental Fluid Mechanics 2011. Liberec: Technická univerzita, 2011. s. 642-653. ISBN: 978-80-7372-784-0

[52] SYKA, T., KŮS, M. Numerical simulation of air-air heat exchanger with using porous zone boundary condition. In ES 2011, Power System Engineering, Thermodynamics & Fluid Flow. Pilsen: University of West Bohemia, 2011. ISBN: 978-80-261-0004-1

[53] LÁVIČKA, D., MATAS, R. Computation of drag and lift coefficients for simple two-dimensional objects with Reynolds number RE=420000. In Conference Proceedings Volume 2. Liberec: Technická univerzita, 2011. s. 785-790. ISBN: 978-80-7372-784-0

[54] HAJŠMAN, M., MATAS, R. Výpočet průtokové charakteristiky ventilu s různými vtokovými úhly sedla.. In Power system engineering, thermodynamics & fluid flow 2011. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 1-8. ISBN: 978-80-261-0004-1

[55] LÁVIČKA, D. Comparison of velocity and temperature fields for two types of spacers in an annular channel. In Conference Proceedings Volume 1. Liberec: Technická univerzita, 2011. s. 273-280. ISBN: 978-80-7372-784-0

[56] SEDLÁČEK, J., KOVAŘÍK, P. Numerical simulation of large fabric filter. In Experimental Fluid Mechanics 2011. Liberec: Technická univerzita, 2011. s. 947-951. ISBN: 978-80-7372-784-0

[57] LÁVIČKA, D. A Comparison of Flow Field Characteristics from PIV Experiment Measurement to Numerical Simulation behind a Spacer in a Vertical Pipe. Applied and Computational Mechanics, 2010, roč. 4, č. 1, s. 57-66. ISSN: 1802-680X

[58] MATAS, R., SYKA, T. Simulace proudění v ultrazvukových průtokoměrech - úvodní studie. In ANSYS konference 2010 pro Českou republiku a Slovensko. Brno: SVS FEM, 2010. s. 6. ISBN: 978-80-254-8388-6

[59] MATAS, R. Přeplňované spalovací motory. In Modelování a měření v energetice. Plzeň: Vědeckotechnická společnost ŠKODA, 2010. s. 145-154. ISBN: 978-80-02-02239-8

[60] LÁVIČKA, D. Temperature field progression in annular tube around heated rod in respect to the mass flow of coolant. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava., 2010, roč. 56, č. 3, s. 103-108. ISSN: 1210-0471

[61] MATAS, R., BEDNÁŘ, L., TAJČ, L. Numerical Simulations and Experiments as Modern Tools for Research of Control Valvesfor Steam Turbines. In Experimental Fluid Mechanics 2010. Liberec: Technická univerzita, 2010. s. 398-409. ISBN: 978-80-7372-670-6

[62] KŇOUREK, J., KŮS, M. Construction of home-made airflow Wilson grid and operational remarks. In International Conference Experimental Fluid Mechanics 2010 - Conference Proceedings. Liberec: Technická univerzita, 2010. s. 277-280. ISBN: 978-80-7372-670-6

[63] SEDLÁČEK, J. Theoretical analyses of a substation grounding system. In Electric Power Engineering 2010. Brno: University of Technology, 2010. s. 659-662. ISBN: 978-80-214-4094-4

[64] LÁVIČKA, D. Rychlostní a teplotní proudové pole v mezikruhovém průtočném kanále okolo vyhřívané tyče. In XVII. Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín a v energetike. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, 2010. s. 179-184. ISBN: 978-80-554-0189-8

[65] SYKA, T., KŮS, M. Numerical heat transfer simulation in air-air plate-fin heat exchanger with replacing fins by porous zone boundary condition. In Experimental Fluid Mechanics 2010. Liberec: Technical University of Liberec, 2010. s. 648-655. ISBN: 978-80-7372-670-6

[66] LÁVIČKA, D. Investigation of temperature field in the annular channel around the heated wall of the fuel rod. In Experimental Fluid Mechanics 2010. Liberec: Technical University, 2010. s. 338-343. ISBN: 978-80-7372-670-6

[67] LÁVIČKA, D., KŇOUREK, J. Numerical simulation with particle deposition on channel walls in the DPF filter. In Experimental Fluid Mechanics 2010. Liberec: Technical University, 2010. s. 344-353. ISBN: 978-80-7372-670-6

[68] MATAS, R., WEGSCHMIED, F. Modelování proudění vzdušiny v elektroodlučovači ELUIII. In Konference ANSYS 2009. Praha: Arcadea, 2009. s. 273-280. ISBN: 978-80-254-5437-4

[69] SEDLÁČEK, J. Numerická studie proudění v modelu látkového filtru. In Konference ANSYS 2009. Praha: ARCADEA, 2009. s. 281-286. ISBN: 978-80-254-5437-4

[70] MATAS, R., KŇOUREK, J., VOLDŘICH, J. Influence of the terminal muffler geometry with three chambers and two tailpipes topology on its attenuation characteristics. Applied and Computational Mechanics, 2009, roč. 3, č. 1, s. 121-132. ISSN: 1802-680X

[71] SEDLÁČEK, J., MATAS, R. Úvodní studie numerické simulace látkového filtru. In Power system Engineering, Thermodynamics & Fluid Flow. Plzeň: Západočeská univerzita, 2009. s. 179-182. ISBN: 978-80-7043-804-9

[72] VOSTRACKÝ, Z., SEDLÁČEK, J. High-voltage earthing switch. In Electric Power Engineering 2009. Ostrava: VSB - Technical University, 2009. s. 324-327. ISBN: 978-80-248-1947-1

[73] SEDLÁČEK, J., VOSTRACKÝ, Z. Využití korónového výboje v elektrostatických odlučovačích. In Efektivní energetika X. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2009. s. 20-22. ISBN: 978-80-248-1989-1

[74] SEDLÁČEK, J. Korónový výboj v interakci s vícefázovým prouděním. In Modelování a měření interakcí v mechanice. Plzeň: Vědeckotechnická společnost ŠKODA, 2008. s. 195-208. ISBN: 978-80-02-02031-8

[75] KALAL, M., LINHART, J., MATAS, R. Experimental study of vortex tube applications as cooler and heater. In Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín. Žilina: EDIS, 2008. s. 181-186. ISBN: 978-80-8070-825-2

[76] TAJČ, L., BEDNÁŘ, L., MATAS, R. Interakce tekutiny a kuželek regulačních ventilů. In Modelování a měření interakcí v mechanice. Plzeň: Vědeckotechnická společnost ŠKODA, 2008. s. 225-236. ISBN: 978-80-02-02031-8

[77] PACÁK, A., MATOUŠKOVÁ, K., TAJČ, L., LINHART, J. Matematický model kmitání jednoduchého tělesa v proudu vzduchu. In Power system engineering, thermodynamics & fluid flow. V Plzni: Západočeská univerzita, 2008. s. 181-188. ISBN: 978-80-7043-665-3

[78] KŇOUREK, J., HAJŽMAN, M. Coupling FLUENT and MSC.ADAMS codes for fluid-structure interaction problems. In Computational Mechanics 2008 - Extended Abstracrs. Pilsen: University of West Bohemia, 2008. s. 1-2. ISBN: 978-80-7043-712-4

[79] VOSTRACKÝ, Z., KADERA, M. Energetika potřebuje posílit strategii ve vysokém školství. In Efektivní energetika IX. Ostrava: VŠB-Technická univerzita, 2008. s. 81-86. ISBN: 978-80-248-1750-7

[80] KOVAŘÍK, P. Numerická simulace profilu turbulence v kanálu mezikruhového průřezu. In ANSYS konference 2008. Brno: SVS FEM, 2008. s. 1-6. ISBN: 978-80-254-3355-3

[81] MATAS, R., KŇOUREK, J., VOLDŘICH, J. Influence of the terminal muffler geometry with three chambers and two tailpipes topology on its attenuation characteristics. In Computational Mechanics 2008. Plzeň: University of West Bohemia, 2008. s. 1-2. ISBN: 978-80-7043-712-4

[82] LÁVIČKA, D. Vývoj proudění a šíření výfukových spalin v soustavě kanálů ve vložce DPF filtru. In Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín. Žilina: EDIS, 2008. s. 319-324. ISBN: 978-80-8070-826-9

[83] VOSTRACKÝ, Z., KADERA, M., PAŠEK, V., ŠNAJDR, J. Analýza energetické bilance elektrárny středního výkonu. In Efektivní energetika IX. Ostrava: VŠB-Technická univerzita, 2008. s. 73-80. ISBN: 978-80-248-1750-7

[84] SEDLÁČEK, J. Matematický model elektrického oblouku jako interakce proudícího média a teplotního a elektromagnetického pole. In Modelování a měření interakcí v mechanice. Plzeň: Vědeckotechnická společnost ŠKODA, 2008. s. 177-194. ISBN: 978-80-02-02031-8

[85] ŠTĚCH, J., LINHART, J., TAJČ, L. Výpočtová studie proudění páry stupněm a regulační stěnou. In Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín. Žilina: EDIS, 2008. s. 277-282. ISBN: 978-80-8070-825-2

[86] KOVAŘÍK, P. Numerická simulace vlivu vstupní rychlosti a intenzity turbulence na profily rychlosti a intenzity turbulence v kanálu mezikruhového průřezu. In Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín. Žilina: EDIS, 2008. s. 165-170. ISBN: 978-80-8070-825-2

[87] MATAS, R., SEDLÁČEK, J. Simulace procesu čištění spalin v energetických zařízeních. In Power system engineering, thermodynamics & fluid flow. V Plzni: Západočeská univerzita, 2008. s. 139-144. ISBN: 978-80-7043-665-3

[88] POLANSKÝ, J., LÁVIČKA, D. Comparison of experimental and numerical solutions for hydraulic analogy. In Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín. Žilina: EDIS, 2008. s. 151-156. ISBN: 978-80-8070-825-2

[89] KŇOUREK, J., LINHART, J. Simulace vibrací příčně obtékaných trubek svazku. In Konference ANSYS 2007. Část I., CFD/FSI. Praha: TechSoft Engineering, 2007. s. 185-192. ISBN: 978-80-239-9450-6

[90] KOVAŘÍK, P., KŮS, M., POLANSKÝ, J. Aplikace modelování přenosu tepla v průmyslu. In Power System Engineering, Thermodynamics and Fluid Flow 2007. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 105-112. ISBN: 978-80-7043-542-7

[91] LÁVIČKA, D., BARTÁK, J., SOUČEK, M., BULANT, M., SOUTNER, Š. The Computational Fluid Dynamics of Sport Car. GÉP, 2007, roč. 0, č. 10-11, s. 63-64. ISSN: 0016-8572

[92] KŮS, M., KOVAŘÍK, P., POLANSKÝ, J. Vliv vzájemného ovlivnění natáčených lopatek vertikální větrné elektrárny na proudové pole. Acta Mechanica Slovaca, 2007, roč. 11, č. 4-D, s. 121-127. ISSN: 1335-2393

[93] LÁVIČKA, D., POLANSKÝ, J., BOIRON, O. Study and comparison of results of experimental and numerical solutions for hydraulic analogy. In HEFAT 2007. Sun City: [s.n.], 2007. s. 1-6. ISBN: 978-1-86854-643-5

[94] HOZNEDL, M., KREJČÍK, J., TAJČ, L., LINHART, J. Vliv stěnové drsnosti na ztráty ve výstupním hrdle parní turbíny. In Power System Engineering, Thermodynamics and Fluid Flow 2007. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 57-64. ISBN: 978-80-7043-542-7

[95] LÁVIČKA, D., KŇOUREK, J., POLANSKÝ, J. CFD Simulation in the Individual Channels of the Particle Filter. In The best of automotive CFD. Frankfurt: Ansys, 2007. s. 153-164. ISBN: 0-9719532-1-X

[96] JIRKA, L., MATAS, R., TAJČ, L. CFD simulace proudění páry o nadkritických parametrech regulačním ventilem. In Power system engineering, thermodynamics & fluid flow. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 65-72. ISBN: 978-80-7043-542-7

[97] MATAS, R., JENÍK, J., WEGSCHMIED, F. Parametrický model geometrie elektrického odlučovače pro CFD výpočty a citlivostní analýzy. In Konference ANSYS 2007. Část I. CFD/FSI. Praha: TechSoft Engineering, 2007. s. 217-222. ISBN: 978-80-239-9450-6

[98] LÁVIČKA, D., KŇOUREK, J., POLANSKÝ, J. CFD simulace proudění spalin s pevnými částicemi v jednotlivě modelovaných kanálech v DPF filtru. In Konference ANSYS 2007. Část I., CFD/FSI. Praha: TechSoft Engineering, 2007. s. 207-216. ISBN: 978-80-239-9450-6

[99] LÁVIČKA, D. Hydrodynamic analogy between compressible and free surface flow. In Soutěžní přehlídka studentských a a doktorských prací FST 2007. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 161-164. ISBN: 978-80-7043-544-1

[100] HOZNEDL, M., LINHART, J., TAJČ, L. Experimentální ověření vlastností difuzorového proudění. In Topical problems of fluid mechanics 2007. Prague: Institute of Thermomechanics AS CR, 2007. s. 65-68. ISBN: 978-80-87012-04-8

Patička