Přejít k obsahu

Modelování a měření interakcí v technických systémech (MIS)

mis

Odbor je zaměřen na teoretické modelování a experimentální měření stacionárních i přechodných jevů v technických systémech. Jedná se zejména o CFD (Computational Fluid Dynamics) analýzy proudění tekutin. Vedle standardních inženýrských výpočtů jsou řešeny i komplexní úlohy, například s interakcí proudící tekutiny s dalšími fázemi (částice, kapky), fyzikálními poli (elektromagnetické, tepelné pole), tělesy (FSI Fluid Structure Interaction) nebo zahrnutím dalších procesů (chemické reakce). Při řešení těchto úloh jsou využívány zejména komerční výpočetní systémy (ANSYS FLUENT a CFX, NUMECA FINE/Turbo) rozšířené o vlastní modely a funkce, otevřené výpočetní systémy (OpenFoam) a také vlastní programové prostředky. Odbor má k dispozici výkonný výpočetní cluster s komerčními licencemi.

V experimentální oblasti odbor provozuje kalorimetrický tunel orientovaný na měření charakteristik tepelných výměníků. Jeho části (aerodynamický tunel s měřicím prostorem, tlakovzdušná smyčka s elektrickým ohřevem a tlaková kapalinová smyčka s elektrickým ohřevem) jsou pak využívány i samostatně k dalším typům měření.

Výzkumný tým

Spolupráce s průmyslem

Projekty financované z veřejných zdrojů

Publikace

Patička