Přejít k obsahu

Modelování deformačních a dynamických procesů (MDP)

Odbor rozvíjí a aplikuje metody modelování technických systémù při rychlých dynamických jevech a extrémním zatěžování. Jde zejména o nestacionární napjatost ve strojních systémech, problémy s nelineární odezvou materiálů a kontaktní mechaniku.

 

Výzkumný tým

Spolupráce s průmyslem

Projekty financované z veřejných zdrojů

Publikace

Energetické fórum

Prezentace

Patička