Přejít k obsahu

Morfologie a povrchová textura materiálů (CT1)

Oddělení realizuje výzkumný program „Výzkum a modifikace morfologie a povrchové textury materiálů" projektu Centrum nových technologií a materiálů (CENTEM) spolufinancovaného ze strukturálních fondů Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI, http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vavpi) v rámci Prioritní osy 2 oblasti podpory 2.1 Regionální VaV centra.

Výzkumný tým

Defektoskopické analýzy polymerů

  • nedestruktivní analýza výskytu vad ve vnitřní struktuře plastů pomocí mikro rentgenové tomografie (identifikace pórů a mikrotrhlin, kontrola kvality svařovaných i jinak těsněných spojů)
  • vyhodnocení rozložení defektů v závislosti na podmínkách výroby, analýza možných příčin vzniku defektů
  • výsledky analýzy předávány formou videosekvencí řezů s viditelnými defekty, případně jako snímky vzorků a jejich částí

Projekty:

18 Přeshraniční platforma pro výzkum úložišt energie budoucnosti a jejich integrace

Patička