Přejít k obsahu

Centrum nových technologií a materiálů (CENTEM)

Centrum nových technologií a materiálů (CENTEM) je projekt strukturálních fondů Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI, http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vavpi) v rámci Prioritní osy 2 oblasti podpory 2.1 Regionální VaV centra. Řešitelem projektu s registračním číslem CZ.1.05/2.1.00/03.0088 je vysokoškolský ústav Nové technologie – výzkumné centrum v západočeském regionu Západočeské univerzity v Plzni.

Hlavním strategickým cílem projektu je být významným zdrojem výzkumných kapacit vybavených moderní přístrojovou technikou pro potřeby průmyslových a výzkumných subjektů v regionu i mimo něj za účelem rozvoje nových technologií. Jedná se především o rozvoj materiálového výzkumu a transfer technologií průmyslovým a výzkumným subjektům zejména v oblasti aplikovaného výzkumu. Dotace v celkové výši 324 miliónů Kč (z toho 85% z ERDF a 15 % ze státního rozpočtu) je určena na realizaci projektu „CENTEM – Centrum nových technologií a materiálů“ v rámci Prioritní osy 2 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

Realizační část projektu trvá od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2014 a poté začíná provozní část centra s výhledem až do roku 2019. Výzkumné centrum je spolufinancováno dalšími 118 milionů Kč z vlastních zdrojů NTC a celkové náklady projektu tak činí 442 milionů Kč. 254 milionů Kč směřuje do investičního vybavení moderní přístrojovou technikou a projekt tak významně přispěje k rozvoji Výzkumného centra Nové technologie Západočeské univerzity v Plzni v oblasti vývoje nových technologií a materiálů.

Projekt je složen z pěti výzkumných programů zaměřených na výzkum a modifikace morfologie a povrchové textury materiálů, pokročilé technologie na bázi polymerních materiálů, laserové technologie pro zpracování a analýzu materiálů, výzkum a vývoj polymerních kompozitů a materiály pro fotovoltaiku, fotoniku a mikrosystémovou techniku, jejichž klíčovými pracovníky jsou přední odborníci na danou tématiku v ČR a často i ve světě.

Nové výzkumné centrum, které bude i významným zdrojem inovačního potenciálu, musí vychovat dostatek kvalitních výzkumných pracovníků a významně se podílet na rozvoji vzdělanosti v regionu i v celé ČR.

 
logolinkVaVpI_cz 
 

 

Patička