Přejít k obsahu

HR Award – HRS4R

Tým NTC je tím nejcennějším, co NTC má, proto usilujeme o neustálý rozvoj v oblasti lidských zdrojů. V souvislosti s naší snahou více se zapojit do evropského výzkumného prostoru jsme se přihlásili k Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků. Naším cílem  je získáníV prosinci 2018 jsme získali certifikacie tzv. HR AWARD, kterou uděluje Evropská komise výzkumným institucím, které implementují strategii HRS4R (The Human Resources Strategy for Researchers) vycházející právě z principů Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků. Tyto principy se obecně vztahují na všechny zaměstnance NTC.

Aktivity související se získáním a udržením tohoto ocenění jsou podporovány v rámci celouniverzitního projektu HR Award, registrační číslo: CZ.02.2.69 / 0.0 / 0.0 / 16_028 / 0006188.

Mezi další přínosy pro NTC získáním certifikace HR AWARD, kromě zavedení HR procesů, patří i bonifikace při získávání projektů a zvýhodnění při čerpání režijních nákladů v projektech.

Dokumenty:

Vyjádření Evropské komise a závazek k implementaci procesu HRS4R - EN

Závazek implementace požadavků Charty a Kodexu – EN

Akční Plán - EN

GAP analýza - EN

Proces popis - EN

OTM-R Checklist - EN

Evropská charta pro výzkumné pracovníky_Kodex chování pro přijímání výzkumných pracovníků - CZ

Patička