HBM_main_banner

Zabýváme se počítačovým modelováním lidského těla

A také jeho interakcí s okolím. Toho se využívá k prevenci poranění v dopravě, zdravotnictví a sportu a při optimalizaci terapie v medicíně.

ČÍM SE ZABÝVÁME?

 • Doprava

Vývoj modelů, případové a parametrické studie, predikce poranění, vyšetřování nehod, budoucí mobilita

Software: Virthuman (modul VPS) – výhody: model MBS s deformovatelnými segmenty, antropometrické a věkové škálování, jednoduché polohování, plně validován, víceúčelové využití, predikce poranění na základě EuroNCAP

 • Sport

Svalově-kosterní model lidského těla, komplexní model ramenního kloubu, podrobný model ruky, měření síly pomocí platformy Kistler

Software: Anybody Modeling System – výhody: Kosti jako tuhá tělesa, jejich tvary založené na MRI a CT, skutečná anatomie a fyziologie kloubů, aktivní model s uvažováním svalových úponů a trajektorií

 • Zdravotnictví

Interakce lidského těla a lékařského zařízení, predikce poranění během porodu, vliv kleští a vakuového zařízení, manuální perineální protekce, optimalizace protézy dolních končetin

Software: VPS, Ansys – výhody: deformovatelné modely MKP, implicitní a explicitní simulace, vysoce nelineární modely, charakterizace vlastností měkkých tkání, provádění odpovídajících měření


VYBAVENÍ

 • Přenosné silové desky Kistler 9286BA do 10kN (600mm x 400mm)
 • Komerční PC software: VPS, AnyBody Modeling System, Ansys
 • Vlastní PC software: Virthuman - model lidského těla založený na přístupu Multi-Body Structure (MBS)

Nabídka oddělení Biomechanických modelů lidského těla

 • Predikce a analýza zatížení a poranění tkání v impaktních scénářích i medicínských aplikacích
 • Analýza posturální rovnováhy, chůze, skoku atd.
 • Prevence poranění a analýza výkonu ve sportu
 • Výpočet svalové aktivity v předepsaném pohybu

 • Příklady našich služeb: 

  numerické analýzy účinku nárazu na lidské tělo včetně posouzení existence poranění (crash testy, dopravní nehody), svalově-kosterní analýzy zatížení lidského těla, optimalizace produktu z pohledu namáhání, bezpezpečnosti a ergonomie (návrhy a testování ochranných přileb), vývoj


 • Využití:

automobilový průmysl a doprava (crash testy, analýzy nehod), SPORT (prevence poranění, predikce         výkonnosti optimalizace ochranných pomůcek), ZDRAVOTNICTVÍ (protetika, ergonomie, optimalizace postupů v medicíně)

Reference

Výzkumný tým

Anonymous

Ing. Jan Vychytil PhD.

Vedoucí týmu

+420 377 634 838

Anonymous

Mgr. Gabriela Straková

Administrátorka týmu

+420 377 634 823