Nabídka oddělení Biomechanických modelů lidského těla

  • Predikce a analýza zatížení a poranění tkání v impaktních scénářích i medicínských aplikacích
  • Analýza posturální rovnováhy, chůze, skoku atd.
  • Prevence poranění a analýza výkonu ve sportu
  • Výpočet svalové aktivity v předepsaném pohybu

  • Příklady našich služeb: 

    numerické analýzy účinku nárazu na lidské tělo včetně posouzení existence poranění (crash testy, dopravní nehody), svalově-kosterní analýzy zatížení lidského těla, optimalizace produktu z pohledu namáhání, bezpezpečnosti a ergonomie (návrhy a testování ochranných přileb), vývoj


  • Využití:

automobilový průmysl a doprava (crash testy, analýzy nehod), SPORT (prevence poranění, predikce         výkonnosti optimalizace ochranných pomůcek), ZDRAVOTNICTVÍ (protetika, ergonomie, optimalizace postupů v medicíně)